Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Mínitheoirí

Cuirimid topaicí casta i láthair ar bhealach sothuigthe inár mínitheoirí

Foghlaim tuilleadh faoin mBanc Ceannais Eorpach, faoin mbeartas airgeadaíochta, faoin mboilsciú, faoin maoirseacht baincéireachta agus faoi ábhair eile leis na téacsanna simplí, na físeáin shimplí agus na grafaicí faisnéise simplí atá againn.

Ag lorg rud éigin ar leith? Féach ar liosta na mínitheoirí!

Cén fáth a dtugann an Banc Ceannais Eorpach comhairle maidir le reachtaíocht?

I bhfianaise an róil atá againn agus an saineolas mór atá againn mar bhanc ceannais an euro, ní mór do reachtóirí an Aontais nó do reachtóirí náisiúnta dul i gcomhairle linn nuair a bhíonn dlíthe nua á moladh acu a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar ár ról. De ghnáth, cuirtear ár gcomhairle i láthair i bhfoirm tuairime ón mBanc Ceannais Eorpach arna glacadh ag an gComhairle Rialaithe.

Mínitheoir

Conas a roghnaítear comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin?

Ní mór go mbeadh iarrthóirí ar Bhord Feidhmiúcháin BCE aitheanta mar gheall ar a dtaithí ar chúrsaí airgeadaíochta nó baincéireachta. Léigh ár ngrafaic faisnéise nua le foghlaim conas a roghnaítear seisear comhaltaí an chomhlachta seo.

Mínitheoir

Roghnaigh do chonair chun tuilleadh a fhoghlaim faoin mBanc Ceannais Eorpach

Conairí foghlama

Bain úsáid as na conairí foghlama ar leith seo chun tuiscint níos fearr a fháil ar cé muid féin, ar an méid a dhéanaimid agus ar an bhfáth a bhfuil sé tábhachtach duitse.

Ar mhaith leat tosú leis na bunphrionsabail? Féach ar an leathanach Buneolas faoi BCE mar sin. An bhfuil barúil agat cheana féin cad a dhéanaimid agus conas a dhéanaimid é? Téigh ar aghaidh chuig Faigh léargas ar an mBanc Ceannais Eorpach nó caith súil ar Obair ríthábhachtach eile BCE.

Buneolas faoi BCE

1. Eolas tábhachtach faoi BCE 
2. BCE agus tuilleadh 
3. Ár n-airgeadra, an euro

Faigh léargas ar an mBanc Ceannais Eorpach

1. Íocaíochtaí a dhéanamh 
2. Beartas airgeadaíochta 
3. Ionstraimí beartais airgeadaíochta neamhghnácha

Obair ríthábhachtach eile BCE

1. Maoirseacht baincéireachta 
2. An t-athrú aeráide agus an Banc Ceannais Eorpach

Na mínitheoirí is mó léamh

AN BHFUIL TUILLEADH EOLAIS UAIT?

Tuilleadh eolais faoin mBanc Ceannais Eorpach

Féach ar an leathanach ‘‘Eolas fúinn’’

Sa Bhanc Ceannais Eorpach, bímid ag obair chun praghsanna a choinneáil cobhsaí sa limistéar euro. Is é an sprioc atá againn a chinntiú go mbeidh tú in ann an méid céanna a cheannach le do chuid airgid amach anseo agus atá faoi láthair.

Eolas Fúinn

Tabhair cuairt ar an mBanc Ceannais Eorpach

Tá Ionad Cuairteoirí an Bhainc Ceannais Eorpaigh lonnaithe inár bpríomhfhoirgneamh in Frankfurt am Main na Gearmáine. Tabhair cuairt orainn chun tuilleadh a fhoghlaim faoi ról agus freagrachtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus faoin gcaoi a dtéann ár gcinntí i bhfeidhm ort.

Tabhair cuairt orainn

Gach leathanach sa rannóg seo