European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Nótaí bainc

Tá dhá shraith nótaí bainc ann. Tá seacht n-ainmníocht éagsúla sa chéad sraith: €5, €10, €20, €50, €100, €200 agus €500. Tá sé ainmníocht sa dara sraith (sraith Europa) agus cuireadh i gcrích í le heisiúint €100 agus €200 an 28 Bealtaine 2019. Níor cuireadh nóta bainc €500 san áireamh i sraith Europa agus amhail ón 27 Aibreán 2019 níl sé á eisiúint a thuilleadh. Dé réir a chéile, tá sraith Europa ag teacht in ionad na chéad sraithe a eisíodh in 2022. Tá na nótaí go léir ina ndlíthairiscint ar fud an limistéir euro.

Príomhdhátaí
1 January 2023

Adoption of the euro by Croatia

An 28 Bealtaine 2019

Tógadh nótaí nua €100 agus €200 isteach

An 27 Eanáir 2019

Tháinig deireadh le heisiúint nótaí bainc €500

An 17 Meán Fómhair 2018

Nochtadh nótaí bainc €100 agus €200 i sraith Europa

An 4 Aibreán 2017

Tógadh isteach nótaí bainc nua €50

An 5 Iúil 2016

Nochtadh nóta bainc nua €50 i sraith Europa

An 25 Samhain 2015

Tógadh isteach nótaí bainc nua €20

An 24 Feabhra 2015

Nochtadh nóta bainc nua €20 i sraith Europa

An 1 Eanáir 2015

Ghlac an Liotuáin an euro

An 23 Meán Fómhair 2014

Tógadh isteach nóta bainc nua €10

An 13 Eanáir 2014

Nochtadh nóta bainc nua €10 i sraith Europa

An 1 Eanáir 2014

Ghlac Laitvia an euro

An 2 Bealtaine 2013

Tógadh isteach nóta bainc nua €5

An 10 Eanáir 2013

Nochtadh nóta bainc nua €5 i sraith Europa

An 8 Samhain 2012

Fógraíonn an Banc Ceannais Eorpach go dtabharfar isteach an dara sraith de nótaí bainc euro, ar a dtugtar sraith Europa

An 1 Eanáir 2011

Ghlac an Eastóin an euro

An 1 Eanáir 2009

Ghlac an tSlóvaic an euro

An 1 Eanáir 2008

Ghlac an Chipir agus Málta an euro

An 1 Eanáir 2007

Ghlac an tSlóvaic an euro

An 1 Eanáir 2002

Tógadh isteach nótaí bainc agus boinn euro i 12 thír de chuid an Aontais Eorpaigh: An Ostair, an Bheilg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Phortaingéil agus an Spáinn

Tagann deireadh le heisiúint nótaí bainc €500

An 27 Eanáir 2019, stad 17 de na 19 mbanc ceannais náisiúnta sa limistéar euro de nótaí bainc €500 a eisiúint. De dheasca cúiseanna lóistíochta agus chun aistriú rianúil a áirithiú, stop an Deutsche Bundesbank agus an Oesterreichische Nationalbank ag eisiúint na nótaí an 27 Aibreán 2019.

Tá nótaí bainc €500 ina ndlíthairiscint fós, mar sin féadfaidh tú iad a úsáid fós mar mhodh íocaíochta agus mar stór luacha (is féidir iad a chaitheamh agus a stóráil). Ar an gcaoi chéanna, is féidir le bainc, bureaux de change agus páirtithe tráchtála eile leanúint de na nótaí €500 atá ann cheana a athshruthú.

Dála gach ainmníochta nótaí bainc euro, coinneoidh an nóta €500 a luach i gcónaí agus is féidir é a mhalartú ag banc ceannais náisiúnta de chuid an limistéir euro tráth ar bith.

Tabhair dúinn do thuairim faoi na nótaí bainc a úsáideann tú gach lá

Tá d'aiseolas ríthábhachtach le cinntiú go bhfuil na nótaí bainc euro atá i gcúrsaíocht ar an gcaighdeán is fearr is féidir. Glac páirt inár suirbhé gearr ar líne agus inis dúinn cad a cheapann tú faoi na nótaí bainc a láimhseálann tú gach lá.

Gach leathanach sa rannóg seo