Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Nótaí bainc

Is cuid dár ngeilleagar, dár bhféiniúlacht agus dár gcultúr iad nótaí bainc — agus tá freagracht ollmhór orainn sa Bhanc Ceannais Eorpach a áirithiú go bhfuil muinín ag daoine astu.

Christine Lagarde, Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Is iad na nótaí bainc euro i do sparán an tsiombail is inláimhsithe d’Eoraip aontaithe. Tá níos mó ná 29 billiún nóta bainc euro i gcúrsaíocht a bhfuil luach breis agus €1.5 trilliún leo. Oibrímid lena chinntiú go bhfuil gach ceann acu ar an gcaighdeán is airde i gcónaí agus go bhfuil sé slán sábháilte iad a úsáid áit ar bith ar domhan. Cuidíonn sin muinín agus iontaobh a chothú inár n-airgeadra aonair, ina mhodh íocaíochta agus ina stór luacha. Dá n-eiseofaí euro digiteach amach anseo, bheadh sé ann in éineacht le hairgead tirim agus ní dhéanfadh sé difear do ról nótaí bainc euro.


Nótaí bainc a bheidh i gcúrsaíocht amach anseo

Táimid ag iarraidh a chinntiú nuair a bheidh nótaí bainc a bheidh i gcúrsaíocht amach anseo á bhforbairt againn go mbeidh siad níos sábháilte, níos sláine agus níos inbhuanaithe. Agus táimid ag iarraidh go gcuimseoidh an dearadh nua gach duine Eorpach agus go mbeidh luí acu leis. Faigh amach faoi na céimeanna éagsúla atá sa phróiseas agus mar is féidir leat páirt a ghlacadh ann.

Nótaí bainc a bheidh i gcúrsaíocht amach anseo

Nótaí bainc reatha

Tá dhá shraith nótaí bainc euro ann. Tá seacht n-ainmníocht éagsúla sa chéad sraith: €5, €10, €20, €50, €100, €200 agus €500. Tá sé ainmníocht sa dara sraith, a dtugtar sraith Europa freisin uirthi, mar gur chinneamar deireadh a chur le heisiúint na nótaí bainc €500.

Ainmníochtaí, dearadh agus gnéithe slándála

Frith-ghóchumadh

Is é ceann de na príomhfhreagrachtaí atá orainn é a chinntiú go bhfuil na nótaí bainc a fhaigheann tú ina bhfíor-nótaí bainc. Faigh tuilleadh amach faoin méid a bhíonn ar bun againn chun fanacht céim chun tosaigh ar ghóchumadóirí agus faoin méid ar cheart duitse a dhéanamh má tá amhras ort go bhfuil nóta bainc góchumtha faighte agat.

Frith-ghóchumadh

Nótaí bainc atá damáistithe nó dúchsmálta

Oibríonn na bainc cheannais náisiúnta sa limistéar euro lena chinntiú go bhfuil gach nóta bainc euro oiriúnach le húsáid sula gcuirtear i gcúrsaíocht iad. D’fhéadfaí damáiste a dhéanamh do nótaí bainc trí thimpiste, agus uaireanta, déanann gairis frithghadaíochta damáiste díobh. Faigh tuilleadh amach faoi nóta bainc damáistithe agus dúchsmálta agus mar is féidir leat iad a mhalartú.

Nótaí bainc atá damáistithe nó dúchsmálta

Táirgeadh agus stoc nótaí bainc

Is iarracht i gcomhar atá i gceist le nótaí bainc a tháirgeadh idir bainc cheannais náisiúnta an limistéir euro agus an Banc Ceannais Eorpach. Ní mór dóthain nótaí bainc nua a tháirgeadh gach bliain le teacht in ionad nótaí bainc nach bhfuil oiriúnach le húsáid níos mó agus chun borradh ar éileamh nach mbítear ag súil leis, agus nach mbítear ag súil leis araon, a shásamh.

Táirgeadh nótaí bainc

An comhshaol, sláinte agus sábháilteacht

Ceann de na cuspóirí atá againn faoinár straitéis Airgead Tirim 2030 ná a chinntiú go bhfuil nótaí bainc euro sábháilte le húsáid agus inbhuanaithe. Ó tugadh isteach an euro, táimid tiomanta do lorg timpeallachta ár nótaí bainc a laghdú.

An comhshaol, sláinte agus sábháilteacht

Taighde agus forbairt

Oibrímid lena chinntiú go bhfuil ár gcuid nótaí bainc nuálach agus go bhfanaimid céim amháin chun cinn ar na teicnící gochumtha is nuaí. Ceapaimid réitigh theicneolaíochta thimpeallachta freisin a chuidíonn linn an tionchar atá ag ár nótaí bainc agus ag ár gcuid próiseas ar an gcomhshaol a laghdú.

Taighde agus Forbairt

Íomhánna agus rialacha macasamhlaithe

Tá cead agat úsáid a bhaint as íomhánna de nótaí bainc euro chomh fada agus go gcloíonn tú lenár rialacha macasamhlaithe. Is féidir íomhánna ísealghléine de nótaí bainc euro a íoslódáil go díreach ónár suíomh gréasáin nó is féidir íomhánna ardghléine a iarraidh má tá údar dáiríre gairmiúil agat iad a úsáid.

Íomhánna agus rialacha macasamhlaithe

Eolas agus ábhar oiliúna

Tá eolas inár n-ábhar oiliúna faoi bhoinn agus nótaí bainc euro mar aon leis na gnéithe slándála atá acu, atá oiriúnach don phobal agus do ghairmithe airgid araon. Is féidir an t-ábhar a íoslódáil nó is féidir leat a iarraidh orainn na leaganacha clóite a chur ar aghaidh chugat.

Eolas agus ábhar oiliúna

Gach leathanach sa rannóg seo