Bankovky

Eurové bankovky majú sedem rôznych nominálnych hodnôt: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Prvá séria bankoviek sa postupne nahrádza bankovkami série Európa.

Všetky bankovky sú zákonným platidlom v celej eurozóne.

Nominálne hodnoty bankoviek

Pozrite si prvú sériu bankoviek a niektoré z bankoviek série Európa. Každá nominálna hodnota má vlastnú výraznú farbu a zobrazuje odlišný architektonický sloh, od klasickej architektúry až po architektúru 20. storočia.

Online prieskum kvality eurových bankoviek

Aj vaše názory a pripomienky môžu zaručiť, že eurové bankovky v obehu budú vždy dosahovať najvyššiu možnú kvalitu. Zúčastnite sa krátkeho online prieskumu a povedzte nám svoj názor na kvalitu bankoviek!

Publikácie

Letáky, brožúry, plagáty a ďalšie materiály pre verejnosť i profesionálnych spracovateľov peňazí sú k dispozícii online. Niektoré publikácie sú k dispozícii aj v tlačenej podobe.

Ochrana bankoviek

Eurové bankovky obsahujú celý rad ochranných prvkov. Stačí ich skontrolovať hmatom, pohľadom a naklonením.