Bankovky

V obehu sú dve série bankoviek. Prvá séria pozostáva zo siedmich rôznych nominálnych hodnôt: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Druhá séria – séria Európa – pozostáva zo šiestich nominálnych hodnôt a po vydaní bankoviek 100 € a 200 € v roku 2019 bude kompletná. Bankovka v hodnote 500 € vydaná nebude. Prvá séria bankoviek, pôvodne vydaná v roku 2002, sa postupne nahrádza bankovkami série Európa. Všetky bankovky sú zákonným platidlom v celej eurozóne.

Najdôležitejšie dátumy
17. septembra 2018
Predstavenie nových bankoviek 100 € a 200 €
4. apríla 2017

Zavedenie novej bankovky 50 €

5. júla 2016

Predstavenie bankovky 50 € zo série Európa

25. novembra 2015
Zavedenie novej bankovky 20 €
24. februára 2015
Predstavenie bankovky 20 € zo série Európa
1. januára 2015
Prijatie eura v Litve
23. septembra 2014
Zavedenie novej bankovky 10 €
13. januára 2014
Predstavenie bankovky 10 € zo série Európa
1. januára 2014
Prijatie eura v Lotyšsku
2. mája 2013
Zavedenie novej bankovky 5 €
10. januára 2013
Predstavenie bankovky 5 € zo série Európa
8. novembra 2012
ECB oznamuje zavedenie druhej série eurových bankoviek – série Európa
1. januára 2011
Prijatie eura v Estónsku
1. januára 2009
Prijatie eura na Slovensku
1. januára 2008
Prijatie eura na Cypre a Malte
1. januára 2007
Prijatie eura v Slovinsku
1. januára 2002
Zavedenie eurových bankoviek a mincí v 12 krajinách EÚ: v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku a Taliansku