Bankovky

Eurové bankovky majú sedem rôznych nominálnych hodnôt: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Prvá séria bankoviek sa postupne nahrádza bankovkami série Európa.

Všetky bankovky sú zákonným platidlom v celej eurozóne.

Nová bankovka 50 €

Dňa 4. apríla 2017 bola v 19 krajinách eurozóny uvedená do obehu nová bankovka 50 €. Ide o štvrtú bankovku zo série Európa. Nová bankovka 50 € je teraz v obehu spolu s novými bankovkami 5 €, 10 € a 20 €.

Obrazový materiál pre televízne stanice je k dispozícii na požiadanie: media@ecb.europa.eu

Najdôležitejšie dátumy
4. apríl 2017

zavedenie novej bankovky 50 € do obehu v eurozóne

5. júl 2016

odhalenie bankovky 50 € série Európa

25. november 2015
zavedenie novej bankovky 20 € do obehu v eurozóne
24. február 2015
odhalenie bankovky 20 € série Európa
1. január 2015
zavedenie eura v Litve
23. september 2014
zavedenie novej bankovky 10 € do obehu v eurozóne
13. január 2014
odhalenie bankovky 10 € série Európa
1. január 2014
zavedenia eura v Lotyšsku
2. máj 2013
^
zavedenie novej bankovky 5 €
10. január 2013
odhalenie bankovky 5 € série Európa
8. november 2012
oznámenie zavedenia druhej série eurových bankoviek s názvom „Európa“, počínajúc bankovkou 5 €; predstavenie troch nových ochranných prvkov
1. január 2011
zavedenie eura v Estónsku
1. január 2009
zavedenie eura na Slovensku
1. január 2008
zavedenie eura na Cypre a Malte
1. január 2007
zavedenie eura v Slovinsku
1. január 2002
zavedenie eurových bankoviek a mincí v dvanástich krajinách EÚ: v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku a Taliansku

Nominálne hodnoty bankoviek

Pozrite si prvú sériu bankoviek a niektoré z bankoviek série Európa. Každá nominálna hodnota má vlastnú výraznú farbu a zobrazuje odlišný architektonický sloh, od klasickej architektúry až po architektúru 20. storočia.

Online prieskum kvality eurových bankoviek

Aj vaše názory a pripomienky môžu zaručiť, že eurové bankovky v obehu budú vždy dosahovať najvyššiu možnú kvalitu. Zúčastnite sa na krátkom online prieskume a povedzte nám svoj názor na kvalitu bankoviek!

Publikácie

Letáky, brožúry, plagáty a ďalšie materiály pre verejnosť i profesionálnych spracovateľov peňazí sú k dispozícii online. Niektoré publikácie sú k dispozícii aj v tlačenej podobe.

Ochrana bankoviek

Eurové bankovky obsahujú viacero ochranných prvkov. Stačí ich skontrolovať hmatom, pohľadom a naklonením.