Menu

Bankovky

V obehu sú dve série bankoviek. Prvá séria pozostáva zo siedmich rôznych nominálnych hodnôt: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Druhá séria – séria Európa – pozostáva zo šiestich nominálnych hodnôt a po vydaní bankoviek 100 € a 200 € 28. mája 2019 je kompletná. Bankovka 500 € nie je súčasťou série Európa a od 27. apríla 2019 sa už bankovky 500 € nevydávajú. Prvá séria bankoviek, pôvodne vydaná v roku 2002, sa postupne nahrádza bankovkami série Európa. Všetky bankovky sú zákonným platidlom v celej eurozóne.

Najdôležitejšie dátumy
28. mája 2019
Zavedenie nových bankoviek 100 € a 200 €
17. septembra 2018
Predstavenie bankoviek 100 € a 200 € zo série Európa
4. apríla 2017

Zavedenie novej bankovky 50 €

5. júla 2016

Predstavenie bankovky 50 € zo série Európa

25. novembra 2015
Zavedenie novej bankovky 20 €
24. februára 2015
Predstavenie bankovky 20 € zo série Európa
1. januára 2015
Prijatie eura v Litve
23. septembra 2014
Zavedenie novej bankovky 10 €
13. januára 2014
Predstavenie bankovky 10 € zo série Európa
1. januára 2014
Prijatie eura v Lotyšsku
2. mája 2013
Zavedenie novej bankovky 5 €
10. januára 2013
Predstavenie bankovky 5 € zo série Európa
8. novembra 2012
ECB oznamuje zavedenie druhej série eurových bankoviek – série Európa
1. januára 2011
Prijatie eura v Estónsku
1. januára 2009
Prijatie eura na Slovensku
1. januára 2008
Prijatie eura na Cypre a Malte
1. januára 2007
Prijatie eura v Slovinsku
1. januára 2002
Zavedenie eurových bankoviek a mincí v 12 krajinách EÚ: v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku a Taliansku

Ukončenie vydávania bankoviek 500 €

27. januára 2019 prestalo 17 z 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny vydávať bankovky 500 €. Deutsche Bundesbank a Oesterreichische Nationalbank tieto bankovky v záujme zabezpečenia plynulého prechodu a z logistických dôvodov prestali vydávať 27. apríla 2019.

Existujúce bankovky 500 € sú aj naďalej zákonným platidlom – dajú sa stále používať ako platobný prostriedok a uchovávateľ hodnoty (t. j. na uskutočňovanie platieb či sporenie). Rovnako aj banky, zmenárne a ďalšie obchodné subjekty môžu existujúce bankovky 500 € ponechať v obehu.

Tak ako všetky nominálne hodnoty eurových bankoviek si bankovka 500 € naďalej zachová svoju hodnotu a v národných centrálnych bankách krajín eurozóny sa bude dať vymeniť bez časového obmedzenia.