Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Slovensko (od 1. januára 2009)

Fázy prechodu na novú menu

Dňa 8. júla 2008 Rada Európskej únie schválila žiadosť Slovenska o vstup do eurozóny k 1. januáru 2009.

Dňa 1. januára 2009 sa euro na Slovensku stalo zákonným platidlom. Nahradilo tak slovenskú korunu (SKK) v neodvolateľne stanovenom výmennom kurze 1 € = 30,1260 SKK.

Distribúcia eurových bankoviek a mincí kvalifikovaným tretím osobám (predzásobenie) ešte pred 1. januárom 2009 pomohla zabezpečiť hladký prechod na novú menu, zmierniť logistickú záťaž a znížiť náklady spojené s duálnym obehom. Predzásobovanie bánk mincami sa začalo v septembri 2008 a predzásobovanie bankovkami o mesiac neskôr. Časť týchto peňazí sa následne distribuovala maloobchodu a iným podnikom (druhotné predzásobenie). Predzásobovanie eurovými bankovkami a mincami upravuje usmernenie ECB/2006/9 v znení zmien a doplnení usmernenia ECB/2008/4. Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev vydal jeho neoficiálne konsolidované znenie.

Od 17. januára 2009 sa na Slovensku pri hotovostných platbách môžu používať už iba eurové bankovky a mince. Slovenské korunové bankovky budú banky v pevnom kurze vymieňať až do konca roka 2009 a mince do konca júna 2009. Banky môžu od 20. januára 2009 za výmenu účtovať poplatok, ak množstvo bankoviek alebo mincí na zákazníka/transakciu presiahne 100 kusov. Národná banka Slovenska bude slovenské korunové bankovky vymieňať bez časového obmedzenia, mince do konca roka 2013.

Vymieňané bankovky
Prehľad dôležitých dátumov
november 2008

Druhotné predzásobovanie podnikov mincami

november 2008

Druhotné predzásobovanie podnikov bankovkami

1. januára 2009

Konverzia účtov a zavedenie eurových bankoviek a mincí

16. januára 2009

Posledný deň platnosti bankoviek a mincí slovenskej koruny ako zákonného platidla

do 31. decembra 2009

Bezplatná výmena bankoviek slovenskej koruny v bankách

do 30. júna 2009

Bezplatná výmena mincí slovenskej koruny v bankách

31. decembra 2013

Lehota na výmenu mincí slovenskej koruny v Národnej banke Slovenska

bez obmedzenia

Lehota na výmenu bankoviek slovenskej koruny v Národnej banke Slovenska

Všetky stránky v tejto sekcii