Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Týždenné finančné výkazy

Týždenné finančné výkazy Eurosystému sa zverejňujú každý utorok a vzťahujú sa na predchádzajúci piatok.

Výnimky

Prvý finančný výkaz v každom štvrťroku sa namiesto utorka zvyčajne zverejňuje v stredu, v záujme dostatočného časového priestoru na štvrťročné precenenie aktív a pasív, ktoré sa vo výkaze zohľadňuje.

Mimoriadne termíny zverejnenia v roku 2024:

Stav Týždeň Dátum vykazovania Dátum zverejnenia Deň v týždni Dôvod

Štvrťročný finančný výkaz

52/2023

29. decembra 2023 4. januára 2024

štvrtok

Prvý finančný výkaz v štvrťroku
Nový rok

(systém TARGET mimo prevádzky)

Štvrťročný finančný výkaz

13/2024

29. marca 2024 4. apríla 2024

štvrtok

Prvý finančný výkaz v štvrťroku
Veľkonočný pondelok

(systém TARGET mimo prevádzky)

Štvrťročný finančný výkaz

26/2024

28. júna 2024 3. júla 2024

streda

Prvý finančný výkaz v štvrťroku
Štvrťročný finančný výkaz

40/2024

4. októbra 2024 9. októbra 2024

streda

Prvý finančný výkaz v štvrťroku

Ak je systém TARGET mimo prevádzky, t. j. ak sa v predmetný deň nevyrovnávajú transakcie na peňažnom trhu v eurách a devízové transakcie s eurom, tento deň sa na účely finančného vykazovania považuje za deň pracovného pokoja Eurosystému. Ak takéto dodatočné dni pracovného pokoja pripadajú na obdobie zostavovania týždenných výkazov, toto obdobie sa zodpovedajúcim spôsobom predlžuje.

Súvisiace informácie

Príručka ku konsolidovanému týždennému finančnému výkazu Eurosystému Ročná konsolidovaná súvaha Statistical Data Warehouse

Všetky stránky v tejto sekcii