Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

ECB, ESCB a Eurosystém

Európska centrálna banka (ECB) od 1. januára 1999 zodpovedá za výkon menovej politiky v eurozóne – druhej najväčšej ekonomike na svete po Spojených štátoch.

Eurozóna vznikla v januári 1999, keď ECB prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych bánk jedenástich členských štátov EÚ. V roku 2001 vstúpilo do eurozóny Grécko, v roku 2007 Slovinsko, v roku 2008 Cyprus a Malta, v roku 2009 Slovensko, v roku 2011 Estónsko, v roku 2014 Lotyšsko, v roku 2015 Litva a Chorvátsko v roku 2023. Vytvorenie eurozóny a novej nadnárodnej inštitúcie, ECB, bolo významným medzníkom v dlhom a zložitom procese európskej integrácie.

Podmienkou vstupu krajín do eurozóny bolo splnenie konvergenčných kritérií. Rovnaká podmienka platí aj pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa na prijatie eura ešte len pripravujú. Konvergenčné kritériá stanovujú ekonomické a právne predpoklady úspešnej účasti v hospodárskej a menovej únii.

Úloha ECB

Európska centrálna banka

Právnym základom jednotnej menovej politiky je Zmluva o fungovaní Európskej únieŠtatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Na základe tohto štatútu bola k 1. júnu 1998 založená ECB a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). ECB je jadrom Eurosystému a ESCB. ECB a národné centrálne banky spoločne vykonávajú zverené úlohy. ECB má právnu subjektivitu podľa medzinárodného verejného práva.

Európsky systém centrálnych bánk

ESCB pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali alebo neprijali euro.

Eurosystém

Eurosystém tvorí ECB a národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro. Eurosystém i ESCB budú existovať paralelne dovtedy, kým sa všetky členské štáty EÚ nestanú členmi eurozóny.

Eurozóna

Eurozóna sa skladá z krajín EÚ, ktoré prijali euro.

SEE ALSO

Find out more about related content

Právny rámec

Zmluva a štatút

Eurozóna

Mapa

Všetky stránky v tejto sekcii