Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Podpora ekologickej transformácie

Znižovanie uhlíkových emisií je jediný spôsob, ako predísť najhorším účinkom klimatických zmien. Európska únia sa preto zaviazala do roku 2030 znížiť objem emisií o 55 % a do roku 2050 dosiahnuť hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií.

Hoci za usmerňovanie a podporu ekologickej transformácie nesú prvoradú zodpovednosť vlády a zákonodarcovia, svoju úlohu si musí plniť aj ECB, konkrétne podporou udržateľného financovania a ekologizáciu svojich menovopolitických operácií – pri rešpektovaní svojho hlavného cieľa, ktorým je udržiavanie cenovej stability.

Prečo sa ECB zaujíma o ekologickú transformáciu?

Dlhodobé výhody rýchlej a riadenej ekologickej transformácie výrazne prevyšujú s ňou spojené počiatočné náklady.

Z výsledkov nášho celosystémového klimatického záťažového testu vyplýva, že ak budeme konať rýchlo, náklady spojené s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo budú oveľa nižšie ako náklady nekonania.

Riadený prechod na ekologické hospodárstvo je pre nás všetkých, vrátane podnikov a finančných inštitúcií, príležitosťou využívať výhody čistej a lacnejšej energie, technologických inovácií a nových podnikateľských príležitostí.

Výsledky nášho celosystémového klimatického záťažového testu

Ekologické hospodárstvo by v dlhodobom horizonte podporovalo cenovú a finančnú stabilitu.

Riadený prechod na ekologické hospodárstvo by z dlhodobého hľadiska prispel k zníženiu klimatických rizík ohrozujúcich celú ekonomiku a finančný systém, ako aj výhľad vývoja inflácie a aktíva v súvahe Eurosystému. Prispieval by tak aj k dlhodobej cenovej a finančnej stabilite.

Ako inštitúcia EÚ podporujeme toto celoeurópske úsilie.

V súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ má ECB povinnosť, v medziach svojho mandátu a rešpektujúc svoj hlavný cieľ udržiavať cenovú stabilitu, podporovať všeobecné hospodárske politiky v EÚ. Týmto spôsobom prispievame k prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a k ochrane životného prostredia.

Ako ECB ekologickú transformáciu podporuje?

V záujme podpory rozvoja udržateľného financovania ponúkame naše odborné znalosti a poradenstvo, pretože banky a ďalšie inštitúcie vo finančnom sektore zohrávajú pri financovaní ekologickej transformácie kľúčovú úlohu.

Snahou o ekologizáciu našich činností vrátane našich menovopolitických operácií zároveň podnecujeme prechod na ekologickejší finančný systém.

Analýzy a poradenstvo pri tvorbe politík

ECB sa podieľa na príprave klimatických politík v rámci európskych a medzinárodných fór zameraných na témy ako napríklad oceňovanie uhlíkových emisií, podpora ekologického financovania, ekologické inovácie a riadenie rizika katastrof.

Výkon menovej politiky

V relevantných prípadoch prihliadame na klimatické zmeny i pri výkone menovej politiky, okrem iného v prípade nákupu aktív a kolaterálového rámca.

Tlačová správa

Všetky stránky v tejto sekcii