Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Národné strany

1 €

Andorra

Andorra dňa 30. júna 2011 podpísala menovú dohodu s Európskou úniou. Na základe tejto dohody môže používať euro ako svoju oficiálnu menu a vydávať vlastné eurové mince. Na všetkých minciach je zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

Na minci 1 € je zobrazené pôvodné sídlo parlamentu Casa de la Vall, ktoré je zároveň kultúrnou a historickou pamiatkou.

Andorra

Belgicko

Belgické eurové mince navrhol Jan Alfons Keustermans, riaditeľ Mestskej akadémie výtvarného umenia v Turnhoute. V obehu sú tri rovnako platné série mincí.

Na minciach prvej série je vo vnútornej časti zobrazený kráľ Albert II. a vo vonkajšej časti sa nachádza jeho monogram – veľké písmeno „A“ umiestnené pod korunou – medzi dvanástimi hviezdami symbolizujúcimi Európu, a rok vydania.

V roku 2008 Belgicko podobu mincí mierne upravilo na základe usmernení Európskej komisie. Na minciach druhej série je tiež zobrazený kráľ Albert II., ale jeho monogram a rok vydania sa už nachádzajú vo vnútri mince, rovnako ako značka mincovne a kód Belgicka „BE“.

V roku 2014 Belgicko vydalo tretiu sériu mincí, na ktorých je zobrazený kráľ Philippe, jeho monogram „FP“ a kód Belgicka „BE“. Po oboch stranách roku vydania je uvedená značka mincovne.

Belgicko

Cyprus

Mince 1 € a 2 € zobrazujú modlu v tvare kríža z doby medenej (3000 rokov pred n. l.). Tento typický príklad cyperského prehistorického umenia vyjadruje postavenie Cypru v centre civilizácie a kultúry.

Cyprus

Estónsko

Motív národnej strany estónskych mincí je pri všetkých nominálnych hodnotách rovnaký. Znázorňuje geografický motív Estónska a slovo „Eesti“ (Estónsko).

Estónsko

Fínsko

Fínsko sa inšpirovalo svojimi pôvodnými mincami a vybralo si tri motívy. Autorom motívu dvoch letiacich labutí na tejto minci je Pertti Mäkinen. Motív bol prevzatý z jeho príspevku do súťaže na návrh pamätnej mince pri príležitosti 80. výročia nezávislosti Fínska.

Fínsko

Francúzsko

Motív národnej strany prvej série francúzskych eurových mincí bol vybratý spomedzi vyše 1 200 návrhov. Výberová komisia pod vedením ministra hospodárstva a financií z nich vybrala tri návrhy, každý z nich na konkrétne nominálne hodnoty.

Autorom návrhu mincí 1 € a 2 € prvej série je umelec Joaquin Jimenez. Mince zobrazujú strom, ktorý symbolizuje život, kontinuitu a rast. Strom je umiestnený v strede šesťuholníka, po obvode ktorého stojí heslo Francúzskej republiky „Liberté, Egalité, Fraternité“ (sloboda, rovnosť, bratstvo).

V roku 2022 Francúzsko zaviedlo druhú sériu mincí 1 € a 2 €. Novým motívom sú dubové a olivové vetvičky, ktoré tvoria strom života a symbolizujú silu, pevnosť a mier. Strom a heslo sú umiestnené v strede šesťuholníka.

Francúzsko

Grécko

Motívy národných strán vybral minister hospodárstva spolu s guvernérom gréckej národnej banky (Bank of Greece) spomedzi návrhov národnej technickej a umeleckej komisie. Autorom návrhu víťazných motívov je sochár Georges Stamatopoulos, ktorého sponzorovala Bank of Greece. Každá minca znázorňuje iný motív. Sova zobrazená na tejto minci je prevzatá zo starovekej aténskej tetradrachmy (z 5. stor. pred n. l.).

Grécko

Holandsko

Holandsko na prvú sériu mincí vybralo dva návrhy Bruna Ninabera van Eybena, na ktorých je zobrazená kráľovná Beatrix. V obehu sú dve rovnako platné série mincí.

Na minciach druhej série, uvedenej do obehu v roku 2014, je zobrazený kráľ Willem-Alexander s nápisom „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (holandský kráľ).

Mince 1 € a 2 €:

Prvá séria: kráľovná Beatrix s nápisom „Beatrix Koningin der Nederlanden“ (holandská kráľovná).

Druhá séria: kráľ Willem-Alexander s nápisom „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (holandský kráľ). Po oboch stranách roku vydania je uvedená značka mincovne.

Holandsko

Chorvátsko

Chorvátsko si na národné strany eurových mincí vybralo štyri motívy, všetky s typickým chorvátskym šachovnicovým vzorom na pozadí. Na všetkých minciach je tiež zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

Na minci 1 € je zobrazená kuna so šachovnicovým vzorom na pozadí. Jej autormi sú Jagor Šunde, David Čemeljić a Fran Zekan. Kuna je malý cicavec, podľa ktorého bola nazvaná bývalá mena krajiny. Na minci je uvedený rok vydania a názov krajiny v chorvátčine „HRVATSKA“.

Chorvátsko

Írsko

Írska vláda sa rozhodla na všetkých minciach použiť ten istý národný motív. Je na nich keltská harfa ako tradičný národný symbol Írska. Na minciach je okrem toho uvedený rok vydania a slovo „Éire“ (názov Írska v írskom jazyku). Autorom grafického návrhu harfy je Jarlath Hayes.

Írsko

Litva

Na litovských eurových minciach je zobrazený štátny znak Litovskej republiky, Vytis, názov vydávajúcej krajiny „LIETUVA“ a rok vydania „2015“. Na minciach je tiež zobrazených 12 hviezd európskej vlajky. Autorom návrhu je sochár Antanas Žukauskas.

Litva

Lotyšsko

Mince 1 € znázorňujú lotyšské sedliacke dievča. Tento motív bol pôvodne použitý na strieborných päťlatsových minciach z roku 1929. Autorom návrhu je Guntars Sietiņš.

Lotyšsko

Luxembursko

Mince navrhla Yvette Gastauerová-Clairová po dohode s Kráľovským dvorom a luxemburskou vládou.

Všetky luxemburské mince nesú portrét Jeho kráľovského veličenstva veľkovojvodu Henriho. Je na nich aj rok vydania a názov štátu „Lëtzebuerg“ v luxemburčine.

Luxembursko

Malta

Hlavným motívom mincí 1 € a 2 € je emblém Maltézskeho rádu. Počas jeho vlády na Malte v rokoch 1530 až 1798 sa s týmto ostrovom začal spájať osemcípy kríž, ktorý sa dnes často označuje ako maltézsky kríž.

Malta

Monako

V obehu sú dve série mincí.

Mince 2 € prvej série nesú portrét kniežaťa Rainiera III. Na minciach 1 € sa nachádza dvojportrét kniežaťa Rainiera III. a dedičného princa Alberta. Mince 10, 20 a 50 centov zobrazujú kniežaciu pečať. Na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov je erb monackého kniežacieho rodu.

Dvojeurové a jednoeurové mince druhej série nesú portrét kniežaťa Alberta II. Na minciach 10, 20 a 50 centov je monogram kniežaťa Alberta. Na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov je hlavným motívom erb monackého kniežacieho rodu.

Monako

Nemecko

Nemeckí verejní činitelia a numizmatici na národnú stranu euromincí vybrali tri rôzne návrhy. Na minciach 1 € a 2 € je zobrazená orlica, tradičný symbol nemeckej zvrchovanosti, obklopená hviezdami Európskej únie. Autormi tohto motívu sú Heinz Hoyer a Sneschana Russewa-Hoyerová.

Nemecko

Portugalsko

V Portugalsku boli z návrhov predložených do celonárodného konkurzu vybraté tri rôzne motívy eurových mincí. Víťazom konkurzu sa stal Vítor Manuel Fernandes dos Santos, ktorý sa vo svojich návrhoch inšpiroval historickými znakmi a pečaťami prvého portugalského kráľa Doma Alfonsa Henriquesa. Na minciach 1 € a 2 € sú zobrazené portugalské hrady a erby, obklopené hviezdami EÚ. Tento motív symbolizuje dialóg, zdieľanie hodnôt a dynamiku budovania Európy. V strede mincového poľa je kráľovská pečať z roku 1144.

Portugalsko

Rakúsko

Rakúsko sa rozhodlo vydať sériu mincí s motívmi kvetov, architektonických diel a známych historických osobností. Návrhy vybrala národná komisia za pomoci prieskumu verejnej mienky. Autorom návrhov je rakúsky umelec Josef Kaiser. Portrét Wolfganga Amadea Mozarta, slávneho rakúskeho skladateľa, predstavuje Rakúsko ako hudobný národ.

Rakúsko

San Maríno

Prvá séria: minca 1 € nesie štátny znak republiky.


Druhá séria: na minci je zobrazená Druhá veža (La Cesta).

San Maríno

Slovensko

Na minciach hodnoty 1 € a 2 € je zobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je v štátnom znaku Slovenskej republiky.

Slovensko

Slovinsko

Na tejto minci je portrét Primoža Trubara, autora prvej knihy vydanej v slovinčine.

Slovinsko

Španielsko

Na španielskych minciach sú zobrazené tri rôzne motívy: portrét kráľa, portrét Miguela de Cervantesa a katedrála v Santiagu de Compostela. V obehu sú tri rovnako platné série mincí.

V roku 2010 bola podoba mincí v rámci druhej série mierne upravená na základe spoločných usmernení Európskej komisie. Rok sa napríklad nachádza vo vnútornej časti mince.

Mince prvej a druhej série nesú portrét kráľa Juana Carlosa I. de Borbón y Borbón.

V roku 2015 Španielsko zaviedlo tretiu sériu mincí 1 € a 2 €, na ktorých je portrét kráľa Filipa VI. a kód krajiny „ESPAÑA 2015“. Napravo od portrétu je značka mincovne.

Španielsko

Taliansko

Motívy talianskych eurových mincí vyberala technická a umelecká komisia. Mince boli následne predstavené verejnosti na najväčšej talianskej televíznej stanici RAI UNO. Každá minca je venovaná inému významnému dielu slávnych talianskych umelcov. Na minci je známa kresba od Leonarda da Vinciho zobrazujúca ideálne proporcie ľudského tela. Jej originál je vystavený v galérii Benátskej akadémie.

Taliansko

Vatikán

V súčasnosti je v obehu päť sérií vatikánskych mincí. Všetky sú rovnako platné.

Mince prvej série, ktoré nesú portrét pápeža Jána Pavla II., sa razili od roku 2002 do roku 2005.

Na minciach druhej série, ktoré sa razili od júna 2005 do marca 2006, je zobrazený erb kardinála komorníka, dočasnej hlavy Vatikánskeho mestského štátu, ktorý prekrýva znak Apoštolskej komory v strede mince. Nad motívom sú v polkruhu vyznačené slová „SEDE VACANTE“ a rok vydania, ktorý je uvedený rímskymi číslicami (MMV). Vľavo dole pod ústredným motívom je meno autorky návrhu „D. LONGO“, zatiaľ čo vpravo dole sú vyznačené iniciály rytca: „MAC inc“ (1 cent a 20 centov); „LDS inc“ (2 centy a 50 centov); „ELF inc“ (5 centov a 1 €) a „MCC inc“ (10 centov a 2 €).

Na minciach tretej série, ktoré sa razili od apríla 2006 do decembra 2013, je zobrazený pápež Benedikt XVI. Naľavo sa nachádzajú iniciály autorky „DL“.

Na minciach štvrtej série, ktorá bola uvedená do obehu v januári 2014, je zobrazený pápež František.

Na minciach piatej série, ktorá bola uvedená do obehu v marci 2017, je zobrazený erb hlavy Vatikánskeho mestského štátu, pápeža Františka.

Na minciach všetkých sérií sa nachádza dvanásť hviezd európskej vlajky, nápis „CITTÀ DEL VATICANO“, rok vydania a značka mincovne „R“.

Vatikán

Všetky stránky v tejto sekcii