Menu

Andorra

Andorra dňa 30. júna 2011 podpísala menovú dohodu s Európskou úniou. Na základe tejto dohody môže používať euro ako svoju oficiálnu menu a vydávať vlastné eurové mince. Na všetkých minciach je zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

2 €

Na minci 2 € sa nachádza štátny znak Andorry a heslo „virtus unita fortior“ (v jednote je sila). Nápis na hrane mince 2 €: 2 **, šesťkrát po obvode hrany.


1 €

Na minci 1 € je zobrazené pôvodné sídlo parlamentu Casa de la Vall, ktoré je zároveň kultúrnou a historickou pamiatkou.


50 centov

Na minciach 10, 20 a 50 centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.


20 centov

Na minciach 10, 20 a 50 centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.


10 centov

Na minciach 10, 20 a 50 centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.


5 centov

Na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.


2 centy

Na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.


1 cent

Na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.