Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako by digitálne euro fungovalo?

Predstavte si, že si z bankomatu vyberiete 100 €. Zostatok na vašom bankovom účte sa o 100 € zníži, ale vy teraz máte 100 € v hotovosti, ktorými môžete platiť.

Rovnako by to bolo aj v prípade digitálneho eura, len namiesto konverzie peňazí z vášho bankového účtu na hotovosť by ste ich premenili na digitálne euro.

Vaše digitálne euro v skratke

Prvým krokom by bolo zriadenie digitálnej peňaženky vo vašej banke, prípadne na inom určenom úrade, napríklad na pošte.

Do svojej digitálnej peňaženky by ste si následne vložili peniaze – buď bezhotovostným prevodom z prepojeného bankového účtu alebo hotovostným vkladom. Následne by ste digitálnymi eurami uloženými vo vašej digitálnej peňaženke mohli začať platiť.

Všetky peniaze prijaté v podobe digitálneho eura by ste až do určitej výšky mali uložené vo svojej digitálnej peňaženke, alebo by ste si ich mohli uložiť na svoj bankový účet. Peniaze by sa dali previesť buď manuálne, alebo na základe nastavenia automatického prevodu.

Platby v digitálnych eurách by boli vždy bezpečné a okamžité – či už vo fyzických obchodoch, online alebo súkromne.

Kedy by sa dalo digitálne euro používať?

Bežné nákupy

Peniazmi z digitálnej peňaženky by ste mohli platiť za čokoľvek – za kávu či za babysitting. Digitálne euro by sa dalo použiť pri všetkých elektronických platbách v obchodoch, online či súkromne.

Súkromné platby

S digitálnym eurom by bolo možné realizovať priame platby online i offline z peňaženky do peňaženky pomocou telefónu alebo hodiniek, rovnako ako keď priateľovi vraciate hotovosť, ktorú vám predtým požičal.

Cestovanie do zahraničia

Pri cestách do iných krajín eurozóny si zvyčajne so sebou berieme hotovosť, aby sme mali čím platiť a vyhli sa poplatkom za výber hotovosti. Platby v digitálnych eurách by boli bez poplatkov v celej eurozóne.

Nákupy online

Digitálne euro by bolo k dispozícii aj v situáciách, keď hotovosť k dispozícii nie je, napríklad pri nakupovaní online. Digitálne euro by predstavovalo bezpečný a jednoduchý platobný prostriedok, ktorý by bol krytý ECB ako verejnou inštitúciou.

Dodatočné funkcie

Pravidelné platby

Mnohé svoje platby realizujeme pravidelne, napríklad platbu nájomného na začiatku mesiaca či platbu za opateru detí. Digitálne euro by znamenalo zjednodušenie automatických platieb pre ľudí, ktorí majú záujem túto funkciu používať.

Nikdy by sa však nestalo programovateľnými peniazmi. Programovateľné peniaze sú digitálne peniaze s obmedzeným účelom použitia alebo s obmedzenou dobou platnosti, ako napríklad poukazy.

Digitálne euro bude naopak neobmedzené a vždy si zachová svoju hodnotu. Nechceme, aby sa digitálne euro pre ľudí a podniky spájalo s akýmikoľvek obmedzeniami miesta, času alebo účastníkov platobných transakcií.

Objemový limit

Objem digitálnych eur uložených v digitálnych peňaženkách jednotlivcov či podnikov by bol obmedzený. Cieľom je zabrániť nadmernému odlevu vkladov z bánk v záujme zachovania finančnej stability.

Používatelia, ktorí by stanovený platobný limit chceli prekročiť, by však mali možnosť svoju digitálnu peňaženku prepojiť so svojím bankovým účtom.

Všetky stránky v tejto sekcii