Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Európsky menový inštitút (1994 – 1998)

V roku 1992 Zmluva o Európskej únii, známejšia pod názvom Maastrichtská zmluva, vytýčila plán vytvorenia spoločnej meny a zriadenia centrálnej banky pre Európsku úniu. V rámci tohto plánu bol v roku 1994 založený Európsky menový inštitút (EMI), ktorý bol významným medzikrokom na ceste k založeniu ECB. Na rozdiel od svojho predchodcu – Výboru guvernérov – mal EMI právnu subjektivitu a rýchlo rástol, po organizačnej i personálnej stránke. Počas svojho pôsobenia mal EMI dvoch prezidentov: prvým bol Alexandre Lamfalussy, ktorého v júli 1997 vo funkcii nahradil Willem Frederik Duisenberg. Duisenberg sa následne v roku 1998 stal prvým prezidentom ECB. Prezident EMI bol zároveň predsedom Rady guvernérov, ktorej ďalšími členmi boli viceprezident a guvernéri centrálnych bánk krajín EÚ.

V priebehu nasledujúceho štyri a pol roka EMI rýchlo vybudoval svoju organizačnú štruktúru. Popri tom tiež prebiehali významné aktivity v rámci podvýborov, pracovných skupín a projektových tímov centrálnych bánk a EMI, ktoré boli platformou spolupráce vytvorenou počas éry Výboru guvernérov.

Hlavným poslaním EMI bolo vytvoriť Európsky systém centrálnych bánk vrátane ECB a novú menu. Plnil tiež určité prevádzkové úlohy, napr. činnosti, ktoré dovtedy vykonával Európsky fond pre menovú spoluprácu. Cieľom EMI bolo:

  • prehĺbiť koordináciu menovej politiky v EÚ,
  • zabezpečovať finančnú stabilitu,
  • zefektívniť činnosť (cezhraničných) platobných systémov v EÚ,
  • vyvinúť potrebný regulačný, organizačný a logistický rámec,
  • vyvinúť jednotnú stratégiu menovej politiky pre euro,
  • pripraviť zavedenie jednotného peňažného trhu.

Záznamy EMI sa týkajú prípravných a prevádzkových činností v období 1994 – 1998, ako napr. porád pracovných skupín, administratívnych a organizačných úloh a dokumentov o hlavných úlohách v oblasti harmonizácie platobných systémov, štatistickej metodiky, menovej politiky, navrhovania a emisie eurových bankoviek a iných súvisiacich otázkach.

Inventarizácia archívnych materiálov sa v súčasnosti pripravuje.

Záznamy už sprístupnené verejnosti sú k dispozícii v príslušnej sekcii verejného registra dokumentov.

Všetky stránky v tejto sekcii