Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Европейският паричен институт(1994 – 1998)

През 1992 г. в Договора за Европейския съюз, по-известен като Договора от Маастрихт, е заложен план за създаване на обща валута и централна банка на Европейския съюз. Като част от този план през януари 1994 г. е създаден Европейският паричен институт (ЕПИ), който е междинна, но ключова стъпка към създаването на ЕЦБ. За разлика от предшестващия го Комитет на управителите ЕПИ получава собствена правосубектност и бързо се разраства като организация и като численост на персонала. ЕПИ има двама председатели в историята си – първият е Александър Ламфалуси, наследен през юли 1997 г. от Вилем Фредерик Дуйзенберг. През 1998 г. Дуйзенберг става и първият председател на ЕЦБ. Председателят на ЕПИ оглавява Съвета, сред чиито членове са и заместник-председателят и управителите на централните банки на държавите членки на ЕС.

През следващите четири години и половина ЕПИ бързо изгражда организационната си структура. Значителна по обем работа е извършена от подкомисии, работни групи и съответните оперативни групи на централните банки и ЕПИ – структура за сътрудничество, установена по времето на Комитета на управителите.

Усилията на ЕПИ са насочени преди всичко към установяване на Европейската система на централните банки, включително ЕЦБ и новата валута. Институтът извършва и редица оперативни задачи, например заменя предшестващия го Европейски фонд за парично сътрудничество. ЕПИ се стреми към:

  • по-добра координация на паричната политика в ЕС
  • осигуряване на финансова стабилност
  • усъвършенстване на (трансграничните) платежни системи в ЕС
  • разработване на нормативна, организационна и логистична рамка
  • разработване на обща стратегия на паричната политика за еврото
  • подготвяне на единен паричен пазар.

Документите на ЕПИ обхващат подготвителни и оперативни дейности от периода 1994 – 1998 г., като заседания на работни групи, административни и организационни задачи и документи за основните отговорности, свързани с хармонизирането на платежните системи, статистически методи, парични политики, проектиране и емитиране на евробанкнотите и други свързани въпроси.

Съответният архив е в процес на подготовка.

Вече отворените за обществеността документи са налични в съответния раздел на публичния регистър на документите

Всички страници в този раздел