European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Монети

Серията евромонети се състои от осем различни купюри: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, 1 € и 2 €. Евромонетите имат обща страна и национална страна. На националната страна е посочена емитиращата държава. Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор.

На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС. На монетите от 1, 2 и 5 цента е представено земното кълбо с Европа, Африка и Азия.

Всички евромонети могат да бъдат използвани навсякъде в еврозоната.

Възпоменателни монети от 2 €

Всяка държава има право да емитира две възпоменателни монети годишно. Тези монети притежават същите елементи и качества и същата обща страна като нормалните монети от 2 €. Отличават се по възпоменателния мотив, изобразен на националната страна. За възпоменателни монети може да се използва само купюрата от 2 €.

Те представляват законно платежно средство навсякъде в еврозоната. Това означава, че могат да се използват като всяка друга евромонета и се приемат навсякъде.

Възпоменателни монети от 2 €

Отговорност за монетите

Въпреки че ЕЦБ одобрява количеството монети, които държавите от еврозоната могат да емитират, монетите си остават въпрос от национална компетентност. Ако държава от еврозоната възнамерява да емитира монети с нови изображения – като например на възпоменателна монета, тя е длъжна да уведоми Европейската комисия. Комисията публикува информацията в многоезичния Официален вестник на ЕС (серия C). Комисията е достоверният източник, въз основа на който ЕЦБ актуализира информацията за евромонетите на уебсайта си.

Ако имате въпроси за евромонетите, можете да се обърнете към: Европейска комисия – Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“

Всички страници в този раздел