Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Монети

Серията евромонети се състои от осем различни купюри: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, 1 € и 2 €. Евромонетите имат обща страна и национална страна. На националната страна е посочена емитиращата държава. Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор.

На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС. На монетите от 5, 2 и 1 цента е представено земното кълбо с Европа, Африка и Азия.

Всички евромонети могат да бъдат използвани навсякъде в еврозоната.

Възпоменателни монети от 2 €

Всяка държава има право да емитира две възпоменателни монети годишно. Тези монети притежават същите елементи и качества и същата обща страна като нормалните монети от 2 €. Отличават се по възпоменателния мотив, изобразен на националната страна. За възпоменателни монети може да се използва само купюрата от 2 €.

Те представляват законно платежно средство навсякъде в еврозоната. Това означава, че могат да се използват като всяка друга евромонета и се приемат навсякъде.

Възпоменателни монети от 2 €

Отговорност за монетите

За разлика от банкнотите евромонетите са в сферата на компетентност на националните органи, а не на ЕЦБ. Ако държава от еврозоната възнамерява да емитира монети с нови изображения – като например на възпоменателна монета, тя е длъжна да уведоми Европейската комисия. Комисията публикува информацията в многоезичния Официален вестник на ЕС (серия C). Комисията е достоверният източник, въз основа на който ЕЦБ актуализира информацията за евромонетите на уебсайта си.

Ако имате въпроси за евромонетите, можете да се обърнете към: Европейска комисия – Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“

Наличието на прекалено много монети и банкноти в обращение може да доведе до инфлация. Именно това се стреми да не допусне ЕЦБ, като поддържа ценова стабилност. Ето защо нейно задължение е да одобрява количеството монети, които държавите от еврозоната могат да емитират. Що се отнася до банкнотите, ЕЦБ одобрява и емисиите им, и количествата.

Всички страници в този раздел