Menu

Словакия (от 1 януари 2009 г.)

Етапи на преминаването към еврото

Národná banka Slovenska

На 8 юли 2008 г. Съветът на Европейския съюз одобри кандидатурата на Словакия за присъединяване към еврозоната на 1 януари 2009 г.

На 1 януари 2009 г. еврото стана законното платежно средство в Словакия. То замести словашката крона (SKK) при неотменимо фиксиран обменен курс от 1 € = 30,1260 SKK.

Предварителното разпространение („предварителното зареждане“) на евробанкноти и монети сред професионални трети страни преди 1 януари 2009 г. спомогна за гладкото преминаване към новата валута, облекчи логистичното бреме и намали разходите, свързани с паралелното обращение на две валути. Предварителното зареждане на монети в банките започна през септември 2008 г., а на банкноти – един месец по-късно. Впоследствие част от тези средства бяха предоставени на търговци на дребно и други компании („предварително подзареждане“). Предварителното зареждане на евробанкноти и монети е регламентирано в Насоки EЦБ/2006/9, изменени от Насоки EЦБ/2008/4. Неофициален консолидиран текст е публикуван от Службата за официални публикации на Европейските общности.

От 17 януари 2009 г. за плащания в брой в Словакия ще могат да се използват само евробанкноти и монети, но банките ще продължат да обменят банкноти словашки крони до края на 2009 г., а монети словашки крони - до края на юни 2009 г. по фиксирания обменен курс. Възможно е след 20 януари 2009 г. банките да събират такси, ако количеството на клиент на транзакция надхвърля 100 банкноти и 100 монети. Националната банка на Словакия (Národná banka Slovenska) ще обменя банкноти словашки крони без ограничения във времето, а монети - до края на 2013 г.

Основните дати накратко

ноември 2008 г.
„Подзареждане“ на дружества с монети
ноември 2008 г.
„Подзареждане“ на дружества с банкноти
1 януари 2009 г.
Преобразуване на сметките и въвеждане на евробанкнотите и монетите
16 януари 2009 г.
Последен ден, в който банкнотите и монетите словашки крони ще бъдат законно платежно средство
до 31 декември 2009 г.
Безплатна обмяна на банкноти словашки крони в банките
30 юни 2009 г.
Безплатна обмяна на монети словашки крони в банките
31 декември 2013 г.
Срок за обмяна на монети словашки крони от националната банка на Словакия (Národná banka Slovenska)
неограничен
Срок за обмяна на банкноти словашки крони от националната банка на Словакия (Národná banka Slovenska)