Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Словакия (от 1 януари 2009 г.)

Етапи на преминаването към еврото

На 8 юли 2008 г. Съветът на Европейския съюз одобрява кандидатурата на Словакия за присъединяване към еврозоната на 1 януари 2009 г.

На 1 януари 2009 г. еврото става законното платежно средство в Словакия. То заменя словашката крона (SKK) при неотменимо фиксиран обменен курс от 1 € = 30,1260 SKK.

Предварителното разпространение („предварителното зареждане“) на евробанкноти и монети сред професионално ангажирани трети страни преди 1 януари 2009 г. способства за гладкото преминаване към новата валута, за облекчаване на логистичното бреме и намаляване на разходите, свързани с паралелното обращение на две валути. Предварителното зареждане на монети в банките започва през септември 2008 г., а на банкноти – един месец по-късно. Част от паричната наличност е предоставена на търговци на дребно и други фирми („предварително подзареждане“). Предварителното зареждане на евробанкноти и монети е регламентирано в Насоки EЦБ/2006/9, изменени с Насоки EЦБ/2008/4. Неофициален консолидиран текст е публикуван от Службата за официални публикации на Европейските общности.

От 17 януари 2009 г. за плащания в брой в Словакия могат да се използват само евробанкноти и монети, но банките ще продължат да обменят банкноти словашки крони до края на 2009 г., а монети словашки крони – до края на юни 2009 г. по фиксирания обменен курс. Възможно е след 20 януари 2009 г. банките да събират такси, ако количеството на клиент и на транзакция надхвърля 100 банкноти и 100 монети. Národná banka Slovenska ще обменя банкноти словашки крони без ограничения във времето, а монети – до края на 2013 г.

Банкноти, които подлежат на обмяна
Основните дати на преминаването към еврото накратко
ноември 2008 г.

„Подзареждане“ на фирми с монети

ноември 2008 г.

„Подзареждане“ на фирми с банкноти

1 януари 2009 г.

Преобразуване на сметките и въвеждане на евробанкнотите и монетите

16 януари 2009 г.

Последен ден, в който банкнотите и монетите словашки крони са законно платежно средство

До 31 декември 2009 г.

Безплатна обмяна на банкноти словашки крони в банките

До 30 юни 2009 г.

Безплатна обмяна на монети словашки крони в банките

31 декември 2013 г.

Краен срок за обмяна на монети словашки крони от Národná banka Slovenska

Без ограничение във времето

Краен срок за обмяна на банкноти словашки крони от Národná banka Slovenska

Всички страници в този раздел