Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Slovakien (sedan den 1 januari 2009)

Kontantövergången i etapper

Den 8 juli 2008 godkände Europeiska unionens råd Slovakiens ansökan om att bli medlem i euroområdet den 1 januari 2009.

Den 1 januari 2009 blev euron lagligt betalningsmedel i Slovakien. Den ersatte den slovakiska korunan (SKK) till den oåterkalleligen låsta omräkningskursen 1 EUR = 30,1260 SKK.

Förhandstilldelningen av euron till professionella tredje parter före den 1 januari 2009 bidrog till att kontantutbytet genomfördes smidigt samt minskade den logistiska bördan och kostnaderna för att ha två valutor i omlopp. Förhandstilldelningen av mynt till banker startade i september 2008 och förhandstilldelningen av sedlar en månad senare. En del av dessa kontanter vidarebefordrades till detaljhandeln och andra företag (”vidaretilldelning”). Förhandstilldelningen av eurosedlar och euromynt reglerades i riktlinje ECB/2006/9 ändrad genom riktlinje ECB/2008/4. En konsoliderad inofficiell text har tagits fram av Europeiska gemenskapernas publikationsbyrå.

Från den 17 januari 2009 kan bara eurosedlar och euromynt användas för kontantbetalningar i Slovakien, men bankerna fortsätter att växla in sedlar i slovakisk koruna till slutet av 2009 och mynt i slovakisk koruna till slutet av juni 2009, till den fasta omräkningskursen. Från den 20 januari 2009 kan bankerna ta ut en avgift om antalet sedlar och mynt överstiger 100 sedlar och 100 mynt per kund. Národná banka Slovenska kommer att växla in sedlar i slovakisk koruna under obegränsad tid, och mynt t.o.m. 2013.

Sedlar som kan växlas in
Viktiga datum för kontantövergången
november 2008

”Vidaretilldelning” av mynt till företag

november 2008

”Vidaretilldelning” av sedlar till företag

1 januari 2009

Kontokonvertering och införande av eurosedlar och euromynt

16 januari 2009

Sista datum då sedlar och mynt i slovakisk koruna är lagliga betalningsmedel

t.o.m. den 31 december 2009

Inväxling i banker av sedlar i slovakisk koruna är avgiftsfri

t.o.m. den 30 juni 2009

Inväxling i banker av mynt i slovakisk koruna är avgiftsfri

31 december 2013

Sista datum för inväxling av mynt i slovakisk koruna i Národná banka Slovenska

obegränsad tid

Sista datum för inväxling av sedlar i slovakisk koruna i Národná banka Slovenska

Alla sidor i detta avsnitt