Menu

Offentligt register över handlingar

I det offentliga registret över handlingar finns material som ECB redan har offentliggjort, som historiska dokument om ECB:s föregångare (t.ex. Centralbankschefskommittén) samt handlingar som har offentliggjorts efter det att allmänheten begärt insyn i dem.


Europeiska centralbanken

Centralbankschefskommittén

Europeiska monetära institutet