European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Informationsmaterial om eurosedlarna och euromynten

Alla publikationer nedan kan ses online och de flesta kan laddas ner som filer med låg upplösning. Tryckta exemplar kan beställas utan kostnad så länge lagret räcker. Beställer gör man genom att kontakta sin nationella centralbank om man bor i euroområdet och Europeiska centralbanken (info@ecb.europa.eu) om man bor utanför euroområdet.

Broschyrer för kontanthanterare: Upptäck de nya 100- och 200-eurosedlarna (maj 2019)

Beskrivning: Broschyr för kontanthanterare om säkerhetsdetaljerna på sedlarna i Europaserien (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € och 200 €).

Format: 105 x 210 mm

Kort med rörliga säkerhetsdetaljer (maj 2019)

Beskrivning: Korten visar säkerhetsdetaljerna på Europaseriens 100- och 200-eurosedlar.

Format: Kreditkortsstorlek, 85 x 54 mm

100 €

200 €

Affisch över eurosedlar och mynt (maj 2019)

Beskrivning: Affischen visar sedlarna i Europaserien (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € och 200 €) och euromynten med de nationella sidorna.

Format: A2, 420 x 594 mm

Faktablad om de nya 100- och 200-eurosedlarna (september 2018)

Finns endast online

Beskrivning: Detta faktablad ger information både om de nya 100- och 200-eurosedlarna och om kontanter i allmänhet.

Format: A4, 210 x 297 mm

Viktiga datum för den nya 50-eurosedeln (juli 2016)

Finns endast online och endast på engelska

Beskrivning: Partnerskapsmaterialet innehåller information om partnerskapsprogrammet. Det hjälper registrerade partner att förbereda och planera lanseringen av de nya sedlarna i Europaserien.

Format: A4, 210 x 297 mm

Viktiga datum för den nya 50-eurosedeln (juli 2016)

Finns endast online

Beskrivning: Tidsschema för utgivningen av den nya 50-eurosedeln och anpassning av utrustning för kontanthantering och äkthetskontroll.

Format: A4, 210 x 297 mm

Pressmaterial (juli 2016)

Finns endast online

Beskrivning: Pressmaterial för journalister om den nya 50-eurosedeln.

Format: A4, 210 x 297 mm

Partnerskapsmaterial (juli 2016)

Finns endast online

Beskrivning: Partnerskapsmaterialet innehåller information om partnerskapsprogrammet. Det hjälper registrerade partner att förbereda och planera lanseringen av de nya sedlarna i Europaserien.

Format: A4, 210 x 297 mm

Broschyr för allmänheten: Den nya 50-eurosedeln (december 2016)

Beskrivning:

Broschyr om utformningen av och säkerhetsdetaljerna på 50-eurosedeln i Europaserien.

Format:

110 x 210 mm

Broschyrer för kontanthanterare: Upptäck den nya 50-eurosedeln (december 2016)

Beskrivning:

Broschyr om säkerhetsdetaljerna på den första serien eurosedlar och 5-, 10-, 20- och 50-eurosedeln i Europaserien, för de som hanterar kontanter i yrket.

Format:

105 x 198 mm

Kort med rörliga säkerhetsdetaljer (december 2016)

Beskrivning:

Kort som, när det lutas, visar säkerhetsdetaljerna på 50-eurosedeln i Europaserien.

Format:

Kreditkortsstorlek, 85 x 54 mm

Lätt att kontrollera (december 2016)

Beskrivning:

Affisch om säkerhetsdetaljerna på 5-, 10-, 20- och 50-eurosedlarna i Europaserien.

Format:

A3, 297 x 420 mm

Euro Run affisch (december 2016)

Beskrivning: Se alla länder som använder euron, titta på deras 1-euromynt och lär dig mer om 50-eurosedeln.

Format: A1, 841 x 594 mm

Euro Run häfte (december 2016)

Beskrivning: I den här berättelsen hjälper Anna och Alex, hjältarna i Euro Run, polisen att gripa en förfalskare.

Format: A5, 210 x 148 mm

Viktiga datum för den nya 20-eurosedeln (februari 2015)

Beskrivning:

En serie roliga bilder med eurosedlar och euromynt och kommentarer för lärarna.

Format:

PowerPoint-presentation, 4x3

Viktiga datum för den nya 20-eurosedeln (februari 2015)

Finns endast online

Beskrivning:

Tidsschema för utgivningen av den nya 20-eurosedeln och anpassning av utrustning för kontanthantering och äkthetskontroll.

Format:

A4, 210 x 297 mm

Eurons nya ansikte: Upptäck den nya 10-eurosedeln (april 2014)

Beskrivning:

Broschyr om utformningen av och säkerhetsdetaljerna på 5- och 10-eurosedlarna i Europaserien.

Format:

105 x 198 mm

Kort med rörliga säkerhetsdetaljer (april 2014)

Beskrivning:

Kort som, när det lutas, visar säkerhetsdetaljerna på 10-eurosedeln i Europaserien.

Format:

Kreditkortsstorlek, 85 x 55 mm

Lätt att kontrollera (april 2014)

Beskrivning:

Affisch om säkerhetsdetaljerna på den första serien eurosedlar och 5- och 10-eurosedlarna i Europaserien.

Format:

A3, 297 x 420 mm

Affisch som visar eurosedlar och euromynt (juli 2014)

Beskrivning:

Översikt över eurosedlarna och euromynten med de nationella sidorna av alla euroländers mynt och de europeiska sidorna (både gammal och ny design).

Format:

A1, 594 x 841 mm, vikt till A4, 210 × 297 mm

multilingual

Alla sidor i detta avsnitt