Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro jubileumsmynt

Lagliga betalningsmedel i hela euroområdet

Alla länder som har euron som officiell valuta får ge ut två jubileumsmynt om året. Dessa mynt har samma kännetecken, egenskaper och gemensamma sida som ett vanligt 2-euromynt. Det som gör dem annorlunda är jubileumsmotivet på den nationella sidan. Bara 2-euromynten kan användas som jubileumsmynt.

2-euro jubileumsmynten är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. Det innebär att de kan användas, och ska accepteras, precis som alla andra euromynt.

De flesta av dessa mynt firar årsdagen av historiska händelser eller uppmärksammar aktuella händelser av kulturell betydelse. Det allra första 2-euro jubileumsmyntet gavs t.ex. ut av Grekland för att uppmärksamma de olympiska spelen i Aten 2004.

Utformningen och utgivningen av mynten sköts av de enskilda euroländerna. ECB:s roll när det gäller jubileumsmynten, och även alla andra mynt, är att godkänna det högsta antalet mynt som ett enskilt euroland får ge ut.

Mynt utgivna gemensamt av alla euroländer

Fem jubileumsmynt har givits ut gemensamt:

  1. I mars 2007 för att fira 50-årsjubileet av Romfördraget.
  2. I januari 2009 för att fira 10-årsjubileet av Ekonomiska och monetära unionen.
  3. I januari 2012 för att uppmärksamma att det funnits eurosedlar och euromynt i tio år.
  4. I augusti 2015 för att fira 30-årsjubileet av EU-flaggan.
  5. I juli 2022 för att fira 35-årsjubileet av Erasmusprogrammet.

I regel får varje land bara ge ut två 2-euro jubileumsmynt om året. I speciella fall får de ge ut ett tredje också om det är en gemensam utgivning för alla euroländer och jubileet avser händelser av vikt för hela Europa.

På den nationella sidan har dessa mynt då det gemensamma motivet samt det utgivande landets namn och den händelse som firas på respektive språk.

Uppdatering av 2-euro jubileumsmynt på webbplatsen

Till skillnad från sedlarna är euromynten ett nationellt ansvar och inte ECB:s.

Om ett euroland tänker ge ut ett 2-euro jubileumsmynt ska det informera Europeiska kommissionen, men behöver inte rapportera det till ECB. Kommissionen publicerar informationen i EU:s officiella tidning (C-serien).

EU:s officiella tidning är den mångspråkiga källa som ECB baserar sig på för sina uppdateringar om euromynt på webbplatsen. Rapporteringsprocessen, översättningen till 23 språk och publiceringen kan ta viss tid. Myntsidorna på ECB:s webbplats är därför kanske inte alltid helt uppdaterade.

Alla sidor i detta avsnitt