European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro jubileumsmynt

Varje land får ge ut två jubileumsmynt om året. Dessa mynt har samma kännetecken och egenskaper på den gemensamma sidan som ett vanligt 2-euromynt. Det som gör dem annorlunda är jubileumsmotivet på den nationella sidan. Bara 2-euromynten kan användas som jubileumsmynt.

De är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet.

De är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. Det innebär att de kan användas, och ska accepteras, precis som alla andra euromynt.

De flesta av dessa mynt firar årsdagen av historiska händelser eller uppmärksammar aktuella händelser av historisk betydelse. Det allra första 2-euro jubileumsmyntet gavs ut av Grekland för att uppmärksamma de olympiska spelen i Aten 2004.

Utformningen och utgivningen av mynten sköts av de enskilda euroländerna. ECB:s roll när det gäller jubileumsmynten, och även alla andra mynt, är att godkänna det högsta antalet mynt ett enskilt euroland får ge ut.

Mynt som givits ut gemensamt av alla euroländerna

Fyra jubileumsmynt har givits ut gemensamt:

  1. i mars 2007 för att fira 50-årsjubileet av Romfördraget,
  2. i januari 2009 för att fira 10-årsjubileet av Ekonomiska och monetära unionen,
  3. i januari 2012 för att uppmärksamma att det funnits eurosedlar och euromynt i tio år,
  4. i augusti 2015 för att fira 30-årsjubileet av EU-flaggan.

I regel får euroländerna bara ge ut två 2-euro jubileumsmynt om året. I speciella fall får de ge ut ett tredje också om det är en gemensam utgivning och jubileet avser händelser av vikt för hela Europa.

Dessa mynt har ett gemensamt motiv på den nationella sidan med det utgivande landets namn och den händelse som firas på respektive språk.

Uppdatering av 2-euro jubileumsmynt på webbplatsen

Till skillnad från sedlarna är euromynten fortfarande ett nationellt ansvar och inte ECB:s.

Om ett euroland tänker ge ut ett 2-euro jubileumsmynt ska det informera Europeiska kommissionen. Euroländerna rapporterar inte till ECB. Kommissionen publicerar informationen i  EU:s officiella tidning (C-serien), som är flerspråkig.

Officiella tidningen är den källa som ECB baserar sig på för sina uppdateringar om euromynt på webbplatsen. Rapporteringsprocessen, översättningen till 23 språk och publiceringen leder till ofrånkomliga förseningar. Myntsidan på ECB:s webbplats kan därför inte alltid uppdateras så snabbt som användarna skulle vilja.

Alla sidor i detta avsnitt