Menu

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro

Każdy kraj ma prawo do emisji dwóch monet okolicznościowych w roku. Są to zawsze monety o nominale 2 euro, mające te same cechy i właściwości oraz identyczną stronę wspólną jak zwykłe monety 2 euro. Wyróżniają się natomiast motywem okolicznościowym, umieszczonym na stronie narodowej.

Monety okolicznościowe są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, co oznacza, że można się nimi posługiwać – i trzeba je akceptować – na równi ze zwykłymi monetami obiegowymi.

Najczęściej monety okolicznościowe emituje się dla upamiętnienia rocznic historycznych lub doniosłych wydarzeń bieżących. Pierwszą taką monetę wyemitowała Grecja z okazji igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004.

Projektowanie i emisja monet leżą w gestii poszczególnych krajów strefy euro. Rola EBC w odniesieniu do monet okolicznościowych – i wszystkich pozostałych – polega na zatwierdzaniu maksymalnej wielkości emisji dla poszczególnych krajów.

Monety wyemitowane wspólnie przez wszystkie kraje strefy euro

Strona okolicznościowa monety 2 euro wspólnej emisji z 2007 Strona okolicznościowa monety 2 euro wspólnej emisji z 2009 Strona okolicznościowa monety 2 euro wspólnej emisji z 2012 Strona okolicznościowa monety 2 euro wspólnej emisji z 2015

Dotychczas ukazały się cztery wspólne monety okolicznościowe:

  1. w marcu 2007 z okazji 50. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego
  2. w styczniu 2009 na pamiątkę dziesięciolecia unii gospodarczej i walutowej
  3. w styczniu 2012 na dziesiątą rocznicę wprowadzenia banknotów i monet euro
  4. w sierpniu 2015 z okazji 30-lecia flagi Unii Europejskiej.

Co do zasady każdy kraj strefy euro może wypuścić tylko dwie monety okolicznościowe w roku. Wyjątkowo dopuszcza się emisję trzeciej monety pod warunkiem, że jest to wspólna emisja upamiętniająca wydarzenie o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Strona narodowa takich monet przedstawia wspólny motyw okolicznościowy oraz nazwę kraju emisji i nazwę wydarzenia w języku lub językach danego kraju.

 

Monety okolicznościowe według roku emisji

Przykładowa strona okolicznościowa monety 2 euro Przykładowa strona okolicznościowa monety 2 euro Przykładowa strona okolicznościowa monety 2 euro Przykładowa strona okolicznościowa monety 2 euro Przykładowa strona okolicznościowa monety 2 euro
 
 

Aktualizacja stron o monetach okolicznościowych

Emisja monet euro – w przeciwieństwie do banknotów – należy do kompetencji poszczególnych krajów, nie zaś EBC.

O zamiarze wyemitowania monety okolicznościowej kraj strefy euro informuje Komisję Europejską (nie ma obowiązku powiadomienia o tym EBC). Komisja publikuje tę informację w wielojęzycznym  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Dziennik Urzędowy jest miarodajnym źródłem, na podstawie którego EBC aktualizuje swoje strony poświęcone monetom euro. Proces przekazywania informacji, tłumaczenia na 23 języki i publikacji sprawia, że nieuniknione są pewne opóźnienia. Z tego względu strony poświęcone monetom w serwisie internetowym EBC nie zawsze są aktualizowane tak szybko, jak mogliby tego oczekiwać użytkownicy.