Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Okolicznościowe monety 2 euro

Prawny środek płatniczy w całej strefie euro

Każdy kraj, którego oficjalną walutą jest euro, może wyemitować dwie monety okolicznościowe w roku. Te monety mają takie same parametry i właściwości oraz taką samą stronę wspólną jak monety obiegowe. Wyróżnia je upamiętniający motyw na stronie narodowej. Zawsze mają nominał 2 euro.

Okolicznościowe monety 2 euro są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, co oznacza, że można nimi płacić – i trzeba je przyjmować – na równi ze zwykłymi monetami obiegowymi.

Najczęściej monety okolicznościowe emituje się dla upamiętnienia rocznic historycznych lub bieżących wydarzeń kulturalnych. Przykładowo pierwszą taką monetę wyemitowała Grecja z okazji igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004.

Zadaniem EBC jest zatwierdzanie maksymalnej wielkości emisji monet – w tym monet okolicznościowych – dla poszczególnych krajów, ale projektowanie i emisja monet należą do kompetencji krajowych.

Monety wyemitowane wspólnie przez wszystkie kraje strefy euro

Dotychczas ukazało się pięć wspólnych monet okolicznościowych:

  1. w marcu 2007 – z okazji 50. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego
  2. w styczniu 2009 – na pamiątkę dziesięciolecia unii gospodarczej i walutowej
  3. w styczniu 2012 – na dziesiątą rocznicę wprowadzenia banknotów i monet euro
  4. w sierpniu 2015 – z okazji 30‑lecia flagi Unii Europejskiej
  5. w lipcu 2022 – na pamiątkę 35‑lecia programu Erasmus.

Zasadniczo każdy kraj może wypuścić tylko dwie monety okolicznościowe w roku. Wyjątkowo dopuszcza się emisję trzeciej monety, jeśli jest ona emitowana wspólnie przez wszystkie kraje strefy euro na pamiątkę wydarzenia o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Strona narodowa takich monet przedstawia wspólny motyw oraz nazwę kraju emisji i nazwę upamiętnianego wydarzenia w języku lub językach danego kraju.

Aktualizacja stron o okolicznościowych monetach 2 euro

Emisja monet euro, inaczej niż w przypadku banknotów, nie jest w gestii EBC, tylko należy do kompetencji poszczególnych krajów.

O zamiarze wyemitowania monety okolicznościowej kraje informują Komisję Europejską, ale nie mają obowiązku powiadamiania o tym EBC. Komisja ogłasza odpowiednią informację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Na podstawie wielojęzycznego Dziennika Urzędowego EBC aktualizuje swoje strony poświęcone monetom euro. Proces przekazywania informacji, tłumaczenia na 23 języki i publikacji może trochę potrwać, dlatego te strony nie zawsze są w pełni aktualne.

Wszystkie strony w tej sekcji