European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Okolicznościowe monety 2 euro

Każdy kraj może wyemitować dwie monety okolicznościowe w roku. Te monety mają takie same parametry i właściwości oraz taką samą stronę wspólną jak monety obiegowe. Wyróżnia je upamiętniający motyw na stronie narodowej. Zawsze mają nominał 2 euro.

Monety okolicznościowe są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro

Monety okolicznościowe są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, co oznacza, że można nimi płacić – i trzeba je przyjmować – na równi ze zwykłymi monetami obiegowymi.

Najczęściej monety okolicznościowe emituje się dla upamiętnienia rocznic historycznych lub doniosłych wydarzeń bieżących. Pierwszą taką monetę wyemitowała Grecja z okazji igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004.

Projektowanie i emisja monet leżą w gestii krajów strefy euro. Rola EBC w odniesieniu do monet okolicznościowych – i wszystkich pozostałych – polega na zatwierdzaniu maksymalnej wielkości emisji dla poszczególnych krajów.

Monety wyemitowane wspólnie przez wszystkie kraje strefy euro

Dotychczas ukazały się cztery wspólne monety okolicznościowe:

  1. w marcu 2007 – z okazji 50. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego
  2. w styczniu 2009 – na pamiątkę dziesięciolecia unii gospodarczej i walutowej
  3. w styczniu 2012 – na dziesiątą rocznicę wprowadzenia banknotów i monet euro
  4. w sierpniu 2015 – z okazji 30‑lecia flagi Unii Europejskiej.

Zasadniczo każdy kraj strefy euro może wypuścić tylko dwie monety okolicznościowe w roku. Wyjątkowo dopuszcza się emisję trzeciej monety, kiedy chodzi o wspólną emisję upamiętniającą wydarzenie o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Strona narodowa takich monet przedstawia wspólny motyw okolicznościowy oraz nazwę kraju emisji i nazwę wydarzenia w języku lub językach danego kraju.

Aktualizacja stron o monetach okolicznościowych

Emisja monet euro, inaczej niż w przypadku banknotów, nie jest w gestii EBC, tylko należy do kompetencji poszczególnych krajów.

O zamiarze wyemitowania monety okolicznościowej kraje strefy euro informują Komisję Europejską. Nie mają obowiązku powiadamiania o tym EBC. Komisja ogłasza tę informację w wielojęzycznym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Na podstawie Dziennika Urzędowego EBC aktualizuje swoje strony poświęcone monetom euro. Proces przekazywania informacji, tłumaczenia na 23 języki i publikacji musi trochę potrwać, dlatego te strony nie zawsze są aktualizowane tak szybko, jak mogliby tego oczekiwać nasi odbiorcy.

Wszystkie strony w tej sekcji