Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

2-eurosed mälestusmündid

Mälestusmündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal.

Iga eurot ametliku vääringuna kasutav riik võib emiteerida aastas kaks mälestusmünti. Sellistel müntidel on samad tunnusjooned ja omadused ning sama ühine külg nagu tavalistel 2-eurostel müntidel. Eriliseks muudab need mündid mälestust jäädvustav motiiv rahvuslikul küljel. Mälestusmüntide nimiväärtuseks võib olla ainult 2 eurot.

2-eurosed mälestusmündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu kõiki muid euromünte.

Enamik münte on pühendatud ajaloolistele sündmustele või juhivad tähelepanu aktuaalsetele kultuurilise tähtsusega sündmustele. Näiteks esimese 2-eurose mälestusmündi emiteeris Kreeka 2004. aasta Ateena olümpiamängude auks.

Kui EKP vastutab müntide, sealhulgas mälestusmüntide maksimaalse emissioonimahu heakskiitmise eest, siis müntide kujundus ja ringlusse laskmine kuuluvad liikmesriikide pädevusse.

Euroala riikide ühiselt emiteeritud mündid

Ühiselt on emiteeritud viis mälestusmünti:

  1. 2007. aasta märtsis Rooma lepingu 50. aastapäeva puhul,
  2. 2009. aasta jaanuaris majandus- ja rahaliidu 10. aastapäeva puhul,
  3. 2012. aasta jaanuaris europangatähtede ja -müntide kasutuselevõtu 10. aastapäeva puhul,
  4. 2015. aasta augustis Euroopa Liidu lipu 30. aastapäeva puhul,
  5. 2022. aasta juulis Erasmuse programmi 35. aastapäeva puhul.

Üldjuhul võib iga euroala liikmesriik emiteerida igal aastal ainult kaks 2-eurost mälestusmünti. Erandkorras võib emiteerida veel kolmanda mälestusmündi, tingimusel et selle annavad ühiselt välja kõik euroala riigid üleeuroopalise tähtsusega sündmuse tähistamiseks.

Selliste müntide rahvuslikel külgedel on ühine motiiv, millel kujutatakse mündi emiteerinud riigi nime ja tähistatavat sündmust vastavate riikide keeltes.

Mälestusmüntide loetelu ajakohastamine veebilehel

Erinevalt pangatähtedest kuuluvad euromündid liikmesriikide, mitte EKP pädevusse.

Kui euroala liikmesriik soovib emiteerida 2-eurost mälestusmünti, tuleb sellest teavitada Euroopa Komisjoni. EKP teavitamise kohustust ei ole. Komisjon avaldab vastava teabe Euroopa Liidu Teatajas (C seerias).

Euroopa Liidu Teataja on usaldusväärne mitmekeelne allikas, millele tuginedes EKP ajakohastab euromünte puudutavat teavet oma veebilehel. Müntide väljaandmisest teavitamine, teabe tõlkimine 23 keelde ja avaldamine võib võtta aega. Seepärast palume silmas pidada, et EKP veebilehel avaldatud teave müntide kohta ei pruugi alati olla täielikult ajakohane.

Kõik selle jaotise teemad