European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

2-eurosed mälestusmündid

Igal liikmesriigil on õigus emiteerida kaks mälestusmünti aastas. Sellistel müntidel on samad tunnusjooned ja omadused ning sama ühine külg nagu tavalistel 2-eurostel müntidel. Eriliseks muudab need mündid mälestust jäädvustav motiiv rahvuslikul küljel. Mälestusmüntide nimiväärtuseks võib olla ainult 2 eurot.

Need kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal.

See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu mis tahes muid euromünte.

Enamik münte tähistab ajaloolisi või ajaloolise tähtsusega kaasaegseid sündmusi. Esimese 2-eurose mälestusmündi emiteeris Kreeka 2004. aasta Ateena olümpiamängude auks.

Müntide kujunduse ja väljaandmise eest vastutavad euroala liikmesriigid. EKP ülesandeks on kiita heaks nii mälestusmüntide kui ka kõigi teiste väljaantavate müntide maksimaalne emissioonimaht.

Euroala riikide ühiselt emiteeritud mündid

Ühiselt on emiteeritud neli mälestusmünti:

  1. 2007. aasta märtsis Rooma lepingu 50. aastapäeva puhul,
  2. 2009. aasta jaanuaris majandus- ja rahaliidu 10. aastapäeva puhul,
  3. 2012. aasta jaanuaris europangatähtede ja -müntide kasutuselevõtu 10. aastapäeva puhul,
  4. 2015. aasta augustis Euroopa Liidu lipu 30. aastapäeva puhul.

Üldjuhul võivad euroala liikmesriigid välja lasta vaid kaks 2-eurost mälestusmünti aastas. Erandkorras võib emiteerida veel kolmanda mälestusmündi, tingimusel et selle annavad ühiselt välja kõik liikmesriigid üleeuroopalise tähtsusega sündmuse mälestuseks.

Selliste müntide rahvuslikel külgedel on ühine motiiv, millel kujutatakse mündi emiteerinud riigi nime ja tähistatavat sündmust vastavate riikide keeltes.

Mälestusmüntide loetelu ajakohastamine veebilehel

Erinevalt pangatähtedest kuuluvad euromündid liikmesriikide, mitte EKP pädevusse.

Kui euroala liikmesriik soovib emiteerida 2-eurost mälestusmünti, tuleb sellest teavitada Euroopa Komisjoni. Euroala riikidel ei ole selles küsimuses aruandekohustust EKP ees. Komisjon avaldab vastava teabe mitmekeelses Euroopa Liidu Teatajas (C seerias).

Euroopa Liidu Teataja on usaldusväärne allikas, millele tuginedes EKP ajakohastab euromünte puudutavat teavet oma veebilehel. Müntide väljaandmisest teavitamine, teabe tõlkimine 23 keelde ja avaldamine võivad paratamatult kaasa tuua viivitusi. Seetõttu ei saa EKP veebilehe euromüntide rubriike ajakohastada alati nii kiiresti, kui kasutajad sooviksid.

Kõik selle jaotise teemad