Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Valuutakoostöö Fond (1973–1993)

Euroopa Valuutakoostöö Fond (EMCF) loodi 1973. aastal eesmärgiga tihendada liikmesriikide vahelist koostööd majandus- ja rahaliidu ettevalmistamisel. Fond tegutses Baselis Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) juures, mis pakkus esmavajalikke haldusalaseid ja tehnilisi tugiteenuseid.

Euroopa Valuutakoostöö Fondi peamine eesmärk oli tagada ühenduses kasutusel olevate vääringute kõikumisvahemiku järkjärgulise kitsendamine nn valuutakoridori abil. Samuti jälgis fond sekkumisi ühenduse valuutaturgudel ning vastutas lühiajalise rahastamise ja keskpankade vaheliste arvelduste juhtimise eest, mille tulemusena töötati välja kooskõlastatud reservipoliitika.

Alates 1976. aastast vastutas fond ka ühenduse laenude haldamise eest, et toetada teatavate liikmesriikide maksebilanssi. Alates 1979. aastast, kui loodi Euroopa Rahasüsteem ja kasutusele võeti eküü, täitis ta kõiki eküü loomise, kasutamise ja intressidega seotud ülesandeid.

Euroopa Valuutakoostöö Fondi nõukogusse kuulusid keskpankade presidentide komitees osalevad keskpankade presidendid ning üks Euroopa Komisjoni liige. Fondi nõukogu määras pärast oma esimest istungit 14. mail 1973 fondi esindajaks BISi, kes pidi hakkama täitma fondi ülesandeid kooskõlas asjakohaste direktiividega.

Fondi tegevus lõpetati 1. jaanuaril 1994. Tema ülesanded võttis üle Euroopa Rahainstituut (ERI) ning üleminekuperioodil kuni 15. maini 1995 jätkas esindajana tegutsemist BIS.

Euroopa Valuutakoostöö Fondi kogus olevate tekstidokumentide kogupikkus on ligikaudu 14 meetrit. Nende hulgas on fondi nõukogu direktiivid, otsused ja koosolekute toimikud, BISi kui fondi esindaja aruanded ja teated ning dokumendid, mis puudutavad fondi asutamist ning ühenduse poolt Kreekale, Itaaliale ja Prantsusmaale antud laenusid. Dokumendid on valdavalt aastatest 1973–2002 (mõned üksikud dokumendid ka 1953. aastast) ning enamik neist on inglise, prantsuse või saksa keeles.

Digitaalselt kättesaadavate dokumentidega saab tutvuda allolevaid jaotisi sirvides.

EMCF 1 Staatus ja korraldus
1953–1994 (eelkõige1973–1992)

EMCF 1.1 Asutamine ja alusdokumendid

Alajaotis hõlmab fondi loomiseks ja tema tegevuse toetuseks kasutatud organisatsioonilist ja õigusraamistikku. Samuti hõlmab see fondi asendamist Euroopa Rahainstituudiga (ERI). Dokumentide kogu sisaldab fondi nõukogu otsuseid ja direktiive ning fondi personalieeskirjade töörühma dokumente (1973–1976).

1966–2002 (eelkõige1979–1995)

EMCF 1.2 Finantsjuhtimine ja tehingud

Alajaotis hõlmab ühenduse poolt Prantsusmaale (1983), Kreekale (1985, 1991) ja Itaaliale (1993) antud laenusid, aga ka teateid ja kuuanalüüse valuuta- ja kullatehingute ning muude toimingute kohta.

EMCF 2 Istungid/koosolekud ja eksperdiarvamused
1973–1993

EMCF 2.1 Fondi nõukogu istungid ja muude töörühmade koosolekud

Alajaotis hõlmab ajavahemikus 14. maist 1973 kuni 14. detsembrini 1993 toimunud fondi nõukogu istungite ning ajavahemikus 21. septembrist 1973 kuni 30. aprillini 1976 toimunud personalieeskirjade töörühma koosolekute päevakordi, protokolle ja seotud dokumente.

1973–1995

EMCF 2.2 Esindaja ja fondi aruanded

Alajaotis sisaldab fondi tegevust puudutavaid kohustuslikke aruandeid ning fondi esindaja koostatud aruandeid EMÜ laenuoperatsioonidega seotud finantstoimingute ja fondi operatsioonide kohta.

Kas soovite rohkem teada Euroopa Valuutakoostöö Fondi kohta? Tutvuge arhiivimaterjalide loendiga või võtke meiega ühendust.

Kõik selle jaotise teemad