Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eiropas Monetārās sadarbības fonds (1973–1993)

Eiropas Monetārās sadarbības fonds (EMSF) tika izveidots 1973. gadā, lai stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm, strādājot pie Ekonomikas un monetārās savienības izveides. Tas darbojās Bāzelē, un svarīgāko administratīvo un tehnisko atbalstu nodrošināja Starptautisko norēķinu banka (SNB).

EMSF galvenais mērķis bija veicināt dažādo Kopienas valūtu kursu svārstību robežu pakāpenisku sašaurināšanos ar "valūtu čūskas" darbības palīdzību. Tas arī monitorēja Kopienas valūtu intervences ārvalstu valūtas tirgos un bija atbildīgs par īstermiņa finansējuma un norēķinu administrēšanu starp centrālajām bankām, tādējādi panākot saskaņotu rezervju politiku.

Sākot ar 1976. gadu, EMSF bija atbildīgs arī par dažu dalībvalstu maksājumu bilances atbalstam paredzēto Kopienas aizdevumu administrēšanu. Sākot ar 1979. gadu, kad tika ieviesta Eiropas Monetārā sistēma un Eiropas valūtas vienība (ECU), EMSF veica visus pienākumus saistībā ar ECU radīšanu, izmantošanu un atlīdzību.

EMSF Padomi veidoja centrālo banku vadītāji, kas bija Vadītāju komitejas sastāvā, kā arī viens loceklis no Eiropas Komisijas. Pēc pirmās sanāksmes 1973. gada 14. maijā Padome iecēla SNB par aģentu, uzdodot tai atbilstoši attiecīgajām direktīvām veikt EMSF darbības.

EMSF beidza pastāvēt 1994. gada 1. janvārī, kad tā uzdevumus pārņēma Eiropas Monetārais institūts (EMI), bet pārejas perioda laikā līdz 1995. gada 15. maijam SNB turpināja darboties kā aģents.

EMSF dokumentu fonds sastāv no tekstuāliem dokumentiem, kuru garums ir aptuveni 14 lineārie metri. Tie ietver direktīvas, lēmumus un dokumentus, kas saistīti ar Padomes sanāksmēm, SNB aģenta statusā sniegtos ziņojumus un paziņojumus, kā arī dokumentāciju par fonda dibināšanu un Kopienas aizdevumiem Grieķijai, Itālijai un Francijai. Dokumenti pamatā aptver periodu no 1973. līdz 2002. gadam (bet ietver arī dažu dokumentu kopijas no 1953. gada) un galvenokārt ir angļu, franču un vācu valodā.

Digitāli pieejamos dokumentus meklējiet tālāk norādītajās sadaļās.

EMSF 1. Statuss un organizācija
1953–1994 (īpaši 1973–1992)

EMSF 1.1. Dibināšana un veidošana

Šī apakšsadaļa aptver juridisko un organizatorisko ietvaru, kas ir tā izveides un darbības pamatā. Tā aptver arī Eiropas Monetārā institūta (EMI) stāšanos EMSF vietā. Tā ietver Padomes apstiprinātos lēmumus un direktīvas un EMSF personāla noteikumu darba grupas dokumentāciju (1973–1976).

1966–2002 (īpaši 1979–1995)

EMSF 1.2. Finanšu administrācija un darījumi

Šī apakšsadaļa aptver Kopienas aizdevumus Francijai (1983), Grieķijai (1985, 1991) un Itālijai (1993), kā arī paziņojumus un ikmēneša apskatus par darījumiem ar ārvalstu valūtām un zeltu, kā arī citām operācijām.

EMSF 2. Sanāksmes un profesionālie atzinumi
1973–1993

EMSF 2.1. EMSF Padomes un citu grupu sanāksmes

Šī apakšsadaļa aptver laikā no 1973. gada 14. maija līdz 1993. gada 14. decembrim notikušo Padomes sanāksmju, kā arī laikā no 1973. gada 21. septembra līdz 1976. gada 30. aprīlim notikušo personāla noteikumu darba grupas sanāksmju darba kārtības, protokolus un saistītos dokumentus.

1973–1995

EMSF 2.2. Aģenta un EMSF pārskati

Šī apakšsadaļa aptver tiesību aktos noteiktos pārskatus par EMSF darbību, kā arī aģenta sagatavotos pārskatus par finanšu operācijām saistībā ar EEK aizņēmumu un aizdevumu operācijām un par EMSF operācijām.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par EMSF? Ielūkojieties arhīva inventāra sarakstā vai sazinieties ar mums!

Visas šīs sadaļas lapas