Menu

Igaunija (no 2011. gada 1. janvāra)

Skaidrās naudas maiņas posmi

Eesti Pank

Eiropas Savienības Padome 2010. gada 13. jūlijā apstiprināja Igaunijas pieteikumu ar 2011. gada 1. janvāri pievienoties euro zonai. Šajā dienā Igaunija pievienojās euro zonai un euro aizstāja Igaunijas kronu pēc fiksēta konversijas kursa 1 EUR = 15.6466 EEK. Divas nedēļas apgrozībā būs abas valūtas; atlikums parasti tiks izdots euro.

Igaunijas krona pārstās būt likumīgs maksāšanas līdzeklis 2011. gada 15. janvārī.

Vēlākais no 2010. gada decembra klienti varēja bankās bez maksas apmainīt Igaunijas kronas banknotes pret euro. No 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam kronas banknotes un monētas varēs mainīt visās bankās, kas sniedz skaidrās naudas pakalpojumus, bet līdz 2011. gada 31. decembrim – tikai noteiktās filiālēs.

Eesti Pank neierobežotu laiku un neierobežotā daudzumā mainīs Igaunijas kronas banknotes un monētas pret euro.

Ar 2010. gada 1. jūliju cenas veikalos un citos uzņēmumos tiek norādītas gan kronās, gan euro. TV sižetos, brošūrās, plakātos un cita veida materiālos Igaunijas iedzīvotājiem tika sniegta praktiska informācija par euro banknotēm un monētām.

Igaunijas kronas banknošu apmaiņa nacionālajās centrālajās bankās

Igaunijas kronas banknošu apmaiņu pret euro iespējams veikt šādās vietās.

Eesti Pank

Eesti Pank neierobežotu laiku neierobežotā daudzumā mainīs Igaunijas kronas banknotes un monētas pret euro par nominālvērtību. Šis pakalpojums ir bezmaksas.

Pārējās euro zonas nacionālajās centrālajās bankās

To dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kas ieviesušas euro (sarakstu sk. tālāk), no 2011. gada 1. janvāra līdz 28. februārim mainīs Igaunijas kronas banknotes un monētas pret euro par nominālvērtību.

Noteikts, ka katra attiecīgā persona katrā darījumā jebkurā dienā var apmainīt līdz 1 000 euro. Šis pakalpojums ir bezmaksas.

Īsumā par svarīgākajiem skaidrās naudas maiņas datumiem

2010. gada 15. septembris
Monētu priekšpiegāde
2010. gada 15. septembris
Monētu priekšpiegādes otrā fāze
2010. gada 15. novembris
Banknošu priekšpiegāde
2010. gada 1. decembris
Banknošu priekšpiegādes otrā fāze
2010. gada 1. decembris
Kronas banknotes kredītiestādēs bez maksas var apmainīt pret euro
2011. gada 1. janvāris
Kontu konvertēšana euro
2011. gada 14. janvāris
Vienlaicīgas apgrozības perioda beigas
2011. gada 15. janvāris
Euro banknotes un monētas kļūst par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli
2011. gada 31. decembris
Igaunijas kronas monētu apmaiņas termiņš bankās
2011. gada 31. decembris
Igaunijas kronas banknošu apmaiņas termiņš bankās
neierobežots
Igaunijas kronas banknošu apmaiņas termiņš Eesti Pank