Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas misija

Eurosistēma, ko veido Eiropas Centrālā banka kopā ar to dalībvalstu centrālajām bankām, kuru naudas vienība ir euro, ir euro zonas monetārā institūcija. Mūsu galvenais mērķis Eurosistēmā ir saglabāt cenu stabilitāti visas sabiedrības labā. Mēs darbojamies arī kā vadošā finanšu institūcija, un mūsu mērķis ir finanšu stabilitātes nodrošināšana un Eiropas finanšu integrācijas veicināšana.

Īstenojot savus uzdevumus, mēs piešķiram īpašu nozīmi ticamībai, uzticībai, pārredzamībai un atbildībai. Mēs cenšamies uzturēt efektīvu saziņu ar Eiropas pilsoņiem. Mēs esam apņēmušies veidot attiecības ar Eiropas un nacionālajām institūcijām pilnīgā saskaņā ar Līgumu noteikumiem un ievērojot neatkarības principu.

Gan stratēģijas izstrādē, gan darbībā mēs vienoti sekmējam mūsu kopējo mērķu sasniegšanu, ievērojot decentralizācijas principu. Mēs esam apņēmušies īstenot labu pārvaldību un efektīvi un optimāli veikt savus uzdevumus sadarbības gaisotnē un komandu darbā. Pamatojoties uz plašo pieredzi un zināšanu apmaiņu, mēs vēlamies stiprināt kopīgu identitāti, paust vienotu viedokli un izmantot kopdarbības augļus sistēmā, kurā skaidri noteikta visu Eurosistēmas dalībnieku loma un atbildība.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Eiropas Centrālā banka

ECB misija

Tiesiskais regulējums

Līgums un Statūti

Banku uzraudzība

VUM misijas paziņojums

Visas šīs sadaļas lapas