Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän toiminta

Eurojärjestelmä, jonka muodostavat Euroopan keskuspankki ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, on euroalueen rahaviranomainen. Sen ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintavakautta yhteisen edun vuoksi. Yhtenä rahoitusalan johtavista viranomaisista eurojärjestelmä pyrkii turvaamaan rahoitusjärjestelmän vakauden ja edistämään Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä.

Näihin tavoitteisiin pyrittäessä uskottavuus, luotettavuus, avoimuus ja tilivelvollisuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Eurojärjestelmä pyrkii viestimään tehokkaasti Euroopan kansalaisille. Se sitoutuu noudattamaan täysimääräisesti perustamissopimusten määräyksiä suhteissaan eurooppalaisiin ja kansallisiin viranomaisiin tinkimättä kuitenkaan riippumattomuuden periaatteesta.

Eurojärjestelmän keskuspankit osallistuvat niin strategisesti kuin toiminnallisestikin yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen hajauttamisperiaatetta noudattaen. Ne sitoutuvat noudattamaan hyvää hallintotapaa ja suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti keskinäisen yhteistyön hengessä. Ottamalla monipuolinen kokemus ja osaaminen yhteiseen käyttöön vahvistetaan eurojärjestelmän yhteistä identiteettiä, viestitään yhdenmukaisesti ja pystytään hyödyntämään synergiaetuja. Kaikilla jäsenillä on eurojärjestelmässä omat selkeästi määritellyt tehtävänsä ja vastuunsa.

SEE ALSO

Find out more about related content

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut