Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Keskuspankkien kansainvälinen yhteistyö

EKP:llä on keskeinen rooli maailmantaloudessa ja rahoitusjärjestelmässä sekä EU:n toimielimenä. Se tekee kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi seuraavien keskuspankkien ja laitosten kanssa. 

Kehittyvien G20-markkinatalouksien keskuspankit

Yhteistyön tarkoituksena on lisätä EKP:n ja muiden keskuspankkien keskinäistä tuntemusta sekä tietoa toistensa toimista ja niiden taustoista. Se on entistäkin tärkeämpää, kun kehittyvien G20-maiden merkitys kansainvälisessä taloudessa ja rahoitusjärjestelmässä kasvaa.

EKP tekeekin G20-kumppaneidensa kanssa säännöllistä yhteistyötä, jonka periaatteet kirjataan monesti yhteistyöpöytäkirjoihin. Niitä on tehty esimerkiksi Kiinan (2008), Turkin (2012), Intian (2015) ja Brasilian (2016) kanssa.

Kansainväliset ja alueelliset organisaatiot

Kansainvälisen yhteistyön kautta EKP voi välittää teknistä asiantuntemustaan ja tietoa rahapolitiikastaan kansainvälisille ja alueellisille organisaatioille maailmalaajuisesti.

EKP:llä on hyvät ja toimivat suhteet muihin merkittäviin kansainvälisiin toimijoihin, kuten Kansainväliseen järjestelypankkiin (BIS) ja Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF), sekä alueellisiin toimijoihin, kuten Arabimaiden valuuttarahastoon (AMF), Afrikan maiden keskuspankkien yhteistyöjärjestöön (AACB), Latinalaisen Amerikan rahapolitiikan tutkimuskeskukseen (CEMLA), Kaakkois-Aasian keskuspankkien tutkimus- ja koulutuskeskukseen (SEACEN) sekä Persianlahden rahapoliittiseen neuvostoon (GMC).

EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden keskuspankit

EKP auttaa EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden keskuspankkeja kehittämään institutionaalisia rakenteita ja omaksumaan parhaita käytäntöjä. EKP:n avulla ehdokasmaiden keskuspankit myös valmistautuvat osallistumaan Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ), johon niiden on liityttävä sen jälkeen, kun niistä on tullut EU:n jäsenvaltioita.

Kansainvälinen yhteistyö vahvistaa tärkeällä tavalla keskuspankkien institutionaalisia valmiuksia toimia EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden standardien mukaisesti.

EKP:llä on ajoittain yhteistyötä muidenkin keskuspankkien kanssa eri puolilla maailmaa.

Maailmanlaajuisessa yhteistyössä jaetaan asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä sekä kehitetään toimintavalmiuksia. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi työpajojen, seminaarien, työkomennusten, asiantuntijavierailujen tai koulutusohjelmien muodossa.

Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa suhteita EU:n ulkopuolisiin keskuspankkeihin sekä edistää hyviä keskuspankkikäytäntöjä ja siten hinta- ja rahoitusvakautta maailmanlaajuisesti. Yhteistyön kautta EKP voi myös selventää päätöstensä taustoja laajemmin kansainvälisissä yhteyksissä.

EKPJ:ssä keskuspankkien kansainvälistä yhteistyötä koordinoi yhteistyöryhmä. Ryhmä koostuu EKP:n sekä kansallisten keskuspankkien asiantuntijoista ja toimii EKPJ:n kansainvälisten suhteiden komitean tuella.

Joulukuussa 2017 yhteistyöryhmä julkaisi parhaita käytäntöjä käsittelevän asiakirjan, jossa esitetään keskuspankkien kansainvälistä yhteistyötä koskevien EKPJ:n toimien tausta ja perusperiaatteet sekä esimerkkejä eri yhteistyömuodoista.

  • Keskuspankkien kansainvälinen yhteistyö: EKPJ:n parhaat käytännöt

Helmikuussa 2020 ryhmä julkaisi lisätietoja kansainvälisten yhteistyöhankkeiden arviointikäytännöistä. Asiakirjan laatimiseen osallistui hankkeissa mukana olleita henkilöstön jäseniä eri puolilta EKPJ:tä.

  • Approaches to Evaluating the International Cooperation Activities of the European System of Central Banks (ESCB)

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut