European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vaikutusmahdollisuudet

Ilmastonmuutoksen torjuminen on koko maailman yhteinen haaste, johon kaikki voivat vaikuttaa. EKP voi asiantuntemuksellaan edistää hyvien käytäntöjen omaksumista työssä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Miten EKP edistää hyvien käytäntöjen omaksumista?

Teemme yhteistyötä ympäri maailmaa

Kokoamme ja jaamme yhteistyössä eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa tietoa ilmastoon liittyvistä kysymyksistä ja edistämme ympäristönsuojelua. Pyrimme analyysiemme ja asiantuntemuksemme avulla helpottamaan ilmastoriskien hahmottamista ja tulevaisuuden suunnittelua. Haluamme myös omaksua hyviä käytäntöjä omassa toiminnassamme, julkistaa ilmastoriskimme ja pyrkiä sijoittamaan varojamme vastuullisemmin.

Jaamme tietoa EKP:n ympäristövaikutuksista

Julkistamme tietoja omaisuuseräostojemme ympäristövaikutuksista ja ympäristöjalanjäljestämme sekä vuodesta 2023 lukien myös omien varojemme sijoituksista, jotka eivät liity rahapolitiikan harjoittamiseen. Mitä enemmän ilmastoriskeistä on saatavissa perusteltua tietoa niin EKP:ssä kuin sen ulkopuolellakin, sitä paremmin markkinatoimijat pystyvät selviytymään tulevista ilmastonmuutokseen liittyvistä haasteista. 

Pienennämme ympäristöjalanjälkeämme

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on tavoitteena tehdä Euroopan unionista ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä ja vähentää päästöjä 55 % jo vuoteen 2030 mennessä. EKP ja muut EU:n toimielimet pyrkivät edistämään tavoitteiden toteuttamista. Pyrimme siis jatkuvasti pienentämään toimitilojemme ja työmme ympäristöjalanjälkeä. Edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi pienentämällä rahahuollon ympäristöjalanjälkeä, ja tavoitteenamme on, että vuoteen 2050 mennessä muiden kuin rahapolitiikkaan liittyvien sijoitustemme ympäristövaikutus on neutraali.

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

Lisätietoa

Ilmastonmuutokseen liittyvä toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaan on koottu EKP:n ilmastotoimet. Meillä on kuusi keskeistä toimintatapaa, joilla strategisiin tavoitteisiin pyritään.

Toimintasuunnitelma

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut