Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Teemme laajaa yhteistyötä

Ilmastonmuutoksen torjuminen on koko maailman yhteinen haaste, jonka voittamiseksi tarvitaan toimia kaikilta. EKP voi asiantuntemuksellaan edistää hyviä käytäntöjä työssä ilmastonmuutoksen, luontokadon ja ympäristön tilan heikkenemisen hillitsemiseksi.

Tutkimustietoa eurosetelien ympäristöjalanjäljestä

Miten EKP edistää hyviä käytäntöjä ja laajempaa yhteistyötä?

Teemme yhteistyötä ympäri maailmaa

Kokoamme ja jaamme tietoa ilmastokysymyksistä ja parannamme ympäristönsuojelun tasoa yhteistyössä eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Autamme analyyseillämme ja asiantuntemuksellamme lisäämään tietoutta ilmastoon ja luontoon liittyvistä riskeistä ja niiden torjunnan tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista. Kehitämme myös jatkuvasti omia käytäntöjämme: pyrimme julkistamaan ilmastoriskimme mahdollisimman kattavasti ja sijoittamaan varamme entistä vastuullisemmin.

Jaamme tietoa EKP:n ympäristövaikutuksista

Julkistamme tietoja niin rahapolitiikkaan liittyvien kuin muidenkin sijoitustemme ilmastovaikutuksista ja ympäristöjalanjäljestä. Tiedot auttavat lisäämään ilmastoriskien ja niiden vaikutusten tuntemusta niin EKP:ssä kuin sen ulkopuolellakin. Näin myös markkinatoimijoilla on paremmat edellytykset selviytyä tulevista ilmastohaasteista.

Pienennämme omaa ympäristöjalanjälkeämme

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on tavoitteena tehdä Euroopan unionista ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteena on vähentää päästöjä 55 % jo vuoteen 2030 mennessä. EKP ja muut EU:n toimielimet auttavat etenemään tavoitteissa. Pyrimme siis jatkuvasti pienentämään toimitilojemme ja päivittäisen toimintamme ympäristöjalanjälkeä esimerkiksi viemällä rahahuoltoa ekologisesti kestävämpään suuntaan. Tavoitteenamme on myös, että muiden kuin rahapolitiikkaan liittyvien sijoitustemme ympäristövaikutus on neutraali vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut