Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Talousnäkymiä koskevat asiantuntija-arviot

Talousnäkymiä koskevissa asiantuntija-arvioissa pyritään ennakoimaan ja hahmottamaan talouden tulevaa tilaa laajemmin. Arvioissa tarkastellaan talouskasvua, inflaatiota, palkkakehitystä, työttömyyttä ja kauppaa.

Eurojärjestelmän ja EKP:n asiantuntijoiden laatimissa arvioissa käsitellään paitsi euroalueen talouden myös maailmantalouden näkymiä. EKP:n neuvosto laatii asiantuntija-arvioiden pohjalta oman arvionsa talouden kehityksestä ja hintavakautta uhkaavista riskeistä.

Asiantuntija-arviot julkaistaan neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).

Maaliskuu 2024
lyhyesti

Inflaationäkymät

Inflaation arvioidaan hidastuvan lähivuosina, vaikkakin hitaammin kuin vuonna 2023. Kustannuspaineiden hiipuminen ja EKP:n rahapolitiikan vaikutus todennäköisesti hidastavat kokonaisinflaatiota niin, että se on 2,3 % tänä vuonna, 2,0 % vuonna 2025 ja 1,9 % vuonna 2026. Viime vuonna kokonaisinflaatio oli 5,4 %.

Lue lisää
Talousnäkymät

Talouskasvu on lyhyellä aikavälillä heikkoa kireiden rahoitusolojen ja vähäisen luottamuksen vuoksi. Inflaation hidastuessa kotitalouksien tulot alkavat taas kasvaa ja euroalueen ulkoinen kysyntä vahvistuu. BKT:n odotetaan kasvavan 0,6 % vuonna 2024 ja 1,5 % vuonna 2025 sekä 1,6 % vuosina 2025 ja 2026.

Lue lisää

Tuoreimmat asiantuntija-arviot

Julkaisussa esitetään yksityiskohtainen arvio euroalueen talouden näkymistä.

Tutustu julkaisuun

Asiantuntija-arvioiden kehitys

Asiantuntija-arvioita euroalueen ja sen maiden inflaatiosta ja talouskasvusta on laadittu jo pitkään. Kaikki aiemmat arviot ja niiden pohjana olevat tilastotiedot ovat edelleen saatavilla. Vertailun helpottamiseksi tiedot on koottu yhdelle sivulle.

Kaikki talousnäkymiä koskevat arviot

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut