Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Makroekonomiska prognoser

Syftet med makroekonomiska prognoser är att förutsäga och förstå hur ekonomin kommer att se ut i stort. De innehåller information om ekonomisk tillväxt, inflation, löner, arbetslöshet och handel.

Experter från Eurosystemet och ECB tar fram makroekonomiska prognoser för den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och omvärlden. Dessa prognoser utgör underlag för ECB-rådets bedömning av den ekonomiska utvecklingen och riskerna för prisstabiliteten.

De publiceras fyra gånger om året (i mars, juni, september och december).

Mars 2024
I korthet

Inflationsutsikter

Inflationen bör gå ner under de kommande åren men i en långsammare än 2023. Beroende på avtagande kostnadstryck och effekterna av ECB:s penningpolitik bör inflationen falla från 5,4 % 2023 till 2,3 % 2024 och därefter till 2,0 % 2025 och nå 1,9 % 2026.

Mer
BNP-utsikter

Den ekonomiska tillväxten kommer att vara fortsatt svag beroende på strama finansieringsförhållanden och dämpat förtroende. Allt eftersom inflationen går ner, hushållens inkomster återhämtar sig och den utländska efterfrågan stärks bör real BNP växa med 0,6 % 2024, 1,5 % procent 2025 och 1,5 procent 2026.

Mer

Hela rapporten

Hela rapporten innehåller en ingående bedömning av utsikterna för euroområdet.

Läs rapporten

Senaste och tidigare prognoser

Jämför våra historiska prognoser (framtidsbedömningar) för inflation och ekonomisk tillväxt. Tidigare prognoser för euroområdet och länder i euroområdet kan laddas ner.

Alla våra makroekonomiska prognoser

Analysera resultaten

Alla sidor i detta avsnitt