Menu

Organisation

ECB är en officiell EU-institution i hjärtat av Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen.

Mer än 3 500 personer från hela Europa jobbar för ECB i Frankfurt am Main, Tyskland. De utför sina uppgifter i nära samarbete med de nationella centralbankerna inom Eurosystemet och, för banktillsynen, med de nationella tillsynsmyndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Vem är vem?

Christine Lagarde är ECB:s ordförande och Luis de Guindos är vice ordförande. ECB-rådet är det viktigaste beslutande organet och består av de sex ledamöterna i direktionen plus cheferna för de nationella centralbankerna i de 19 länderna i euroområdet.Rösträtter i ECB-rådet

De nationella centralbankernas chefer turas om att ha rösträtt i ECB-rådet. Ta reda på hur besluten fattas och varför rotationssystemet infördes.