Menu

Organizare

BCE este o instituție oficială a UE, constituind nucleul Eurosistemului și al Mecanismului unic de supraveghere.

Mai mult de 3 500 de persoane din întreaga Europă lucrează pentru BCE la Frankfurt pe Main, în Germania. Acestea îndeplinesc o serie de atribuții în strânsă cooperare cu băncile centrale naționale din cadrul Eurosistemului și, în scopuri de supraveghere bancară, cu autoritățile naționale de supraveghere din cadrul Mecanismului unic de supraveghere.

Cine ce face

Președinta BCE este Christine Lagarde, iar vicepreședintele este Luis de Guindos. Principalul organ de decizie al BCE este Consiliul guvernatorilor, care este constituit din cei șase membri ai Comitetului executiv și din guvernatorii băncilor centrale din cele 19 țări din zona euro.Drepturile de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor

Guvernatorii băncilor centrale naționale dețin, prin rotație, drepturi de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor. Aflați cum sunt adoptate deciziile și de ce a fost introdus sistemul de rotație a drepturilor de vot.