Bancnote deteriorate

Autenticitatea şi un nivel înalt de calitate a bancnotelor reprezintă condiţii sine qua non pentru ca utilizatorii să aibă încredere în acestea. Prin urmare, înainte de a le repune în circulaţie, băncile centrale naţionale verifică toate bancnotele euro pentru a se asigura că acestea sunt autentice, şi nu deteriorate sau murdare.

BCN dispun de aparate complet automate de procesare a bancnotelor pentru a verifica bancnotele pe care le primesc. Aceste aparate sortează bancnotele pentru a menține standarde de calitate ridicate. În anul 2010, BCN au identificat aproximativ 5,8 miliarde de bancnote ca fiind necorespunzătoare pentru a rămâne în circulație și le-au înlocuit. Bancnotele murdare sau deteriorate sunt distruse.

Bancnotele euro care sunt uzate sau deteriorate (de exemplu, arse, rupte sau degradate parțial) și care îndeplinesc anumite criterii sunt preschimbate de băncile centrale naționale din zona euro. De exemplu, o bancă centrală națională va înlocui o bancnotă euro deteriorată, dacă prezentați mai mult de jumătate din aceasta sau dacă puteți dovedi că partea (mai mare) care lipsește a fost distrusă. Bancnotele euro uzate sau deteriorate în mod intenționat nu se schimbă.

În principiu, bancnotele sunt înlocuite gratuit. Se percepe o taxă în cazul bancnotelor euro care au fost deteriorate în mod accidental de către dispozitivele antifurt.

Pentru detalii, consultați următoarele:

Pentru a afla adresa poștală a băncii centrale naționale din țara dumneavoastră, vă rugăm să consultați website-ul acesteia.