Menu

Bancnote deteriorate

Pentru ca utilizatorii să aibă încredere în bancnotele euro, autenticitatea și un înalt nivel de calitate din punct de vedere vizual și tactil reprezintă condiții sine qua non ale acestora. Prin urmare, înainte de a le repune în circulație, băncile centrale naționale verifică toate bancnotele euro pentru a se asigura că sunt autentice și nu prezintă semne de deteriorare sau de murdărie.

BCN dispun de aparate complet automate de procesare a bancnotelor pentru a verifica și a sorta bancnotele pe care le primesc, cu scopul de a menține standarde de calitate ridicate. În anul 2019, BCN au identificat aproximativ 5,1 miliarde de bancnote ca fiind necorespunzătoare pentru a rămâne în circulație și le-au înlocuit. Bancnotele murdare sau deteriorate sunt distruse.

Bancnotele euro care sunt uzate sau deteriorate (de exemplu, arse, rupte sau degradate parțial) și care îndeplinesc anumite criterii sunt preschimbate de băncile centrale naționale din zona euro. De exemplu, o bancă centrală națională va înlocui o bancnotă euro deteriorată dacă este prezentată mai mult de jumătate din aceasta sau dacă se poate dovedi că partea (mai mare) care lipsește a fost distrusă. Bancnotele euro uzate sau deteriorate în mod intenționat nu se schimbă.

În principiu, bancnotele sunt înlocuite gratuit. Se percepe o taxă în cazul bancnotelor euro care au fost deteriorate în mod accidental de către dispozitivele antifurt.

Pentru detalii, consultați următoarele:

  1. Decizia BCE din 19 aprilie  2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2013/10), JO L 118, 30.4.2013, p. 37.
  2. Decizia (UE) 2019/669 a BCE din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2019/9), JO L 113, 29.4.2019, p. 6.
    1. Decizia BCE/2013/10. Text consolidat neoficial elaborat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 19.5.2019.
  3. Orientarea BCE din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2013/11), JO L 118, 30.4.2013, p. 43.

Pentru a afla adresa poștală a băncii centrale naționale din țara dumneavoastră, vă rugăm să consultați website-ul acesteia.