Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Misiunile Eurosistemului

Eurosistemul are misiunea statutară de a promova funcționarea fără sincope a sistemelor de plăți și de decontare [a se vedea articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 3 și 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene].

Eurosistemul își îndeplinește misiunile prin efectuarea următoarelor operațiuni:

  • furnizează facilități de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, operând un sistem de plăți de mare valoare în euro (TARGET2), precum și un mecanism care permite utilizarea transfrontalieră a garanțiilor (CCBM). Totodată, Eurosistemul pune bazele unui serviciu paneuropean (T2S) pentru a permite depozitarilor centrali de instrumente financiare să deconteze tranzacțiile cu titluri de valoare în moneda băncii centrale;
  • acesta stabilește politicile de supraveghere și standardele corespunzătoare pentru sistemele de plăți de mare valoare, sistemele de plăți de mică valoare și instrumentele de plată, sistemele de compensare, sistemele de decontare a titlurilor de valoare și o serie de terți furnizori de servicii. Eurosistemul derulează, de asemenea, activități de supraveghere privind aceste infrastructuri, evaluând respectarea politicilor și standardelor de către acestea și, în caz de necesitate, operând modificări;
  • formulează cerințe privind asigurarea continuității activității pentru infrastructurile de piață și coordonează activitatea de implementare;
  • monitorizează și, în caz de necesitate, stabilește o conduită în funcție de evoluția pieței și inițiativele juridice care afectează supravegherea infrastructurilor și aranjamentele privind plățile, compensarea și decontarea titlurilor de valoare;
  • Eurosistemul acționează ca un catalizator al schimbărilor, promovând eficiența sistemelor de plăți, iar, în ceea ce privește plățile de mică valoare, migrarea la zona unică de plăți în euro. Acesta promovează, de asemenea, o piață eficientă a titlurilor de valoare, stimulând armonizarea standardelor de piață și încurajând eliminarea barierelor privind integrarea.

Toate paginile din această secțiune