Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Planul privind clima și natura pentru perioada 2024-2025 pe scurt

Am analizat progresele înregistrate de la agenda climatică pentru 2022 și am decis să ne extindem activitatea privind schimbările climatice. 

În 2024 și 2025, ne vom axa pe trei domenii:

  1. implicațiile tranziției ecologice;
  2. impactul fizic al schimbărilor climatice; și
  3. riscul pe care îl prezintă declinul și degradarea naturii pentru economie.

Activitatea noastră privind clima și natura

De ce prezintă relevanță pentru BCE?

Temperaturile mai ridicate, furtunile sau secetele – dar și defrișarea, eroziunea solului sau pierderile de polenizatori – pot alimenta creșterea prețurilor și, în ultimă instanță, inflația. Stabilitatea prețurilor și cea financiară pot fi menținute numai în condițiile în care clima și natura sunt stabile.

De ce sunt importante schimbările climatice?

Ce măsuri adoptăm în această privință?

În concordanță cu cele trei obiective strategice, activitatea noastră privind schimbările climatice intră într-o nouă fază, fiind ghidată de planul nostru privind clima și natura pentru perioada 2024-2025. Pornind de la învățămintele desprinse, planul evidențiază aspectele în privința cărora ne extindem eforturile și identifică trei domenii pe care se vor axa activitățile noastre.

O analiză aprofundată referitoare la planul nostru privind clima și natura pentru perioada 2024-2025

În ce domenii ne extindem eforturile?

Pe baza planului nostru de acțiune pentru 2021, a agendei climatice pentru 2022 și a priorităților în materie de supraveghere pentru perioada 2024-2026, ne extindem activitatea cu privire la:

Analiza macroeconomică și politica monetară

Îmbunătățirea instrumentelor analitice pentru o mai bună înțelegere a impactului macroeconomic al schimbărilor și tranziției climatice și optimizarea gestionării riscurilor legate de schimbările climatice asupra bilanțului Eurosistemului.

Supravegherea bancară și stabilitatea financiară

Includerea riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu ca prioritate în materie de supraveghere pentru perioada 2024-2026 și dezvoltarea în continuare a cadrului nostru pentru riscurile legate de schimbările climatice la adresa stabilității financiare.

Datele legate de schimbările climatice

Continuarea eforturilor în vederea obținerii unui volum mai mare de date de mai bună calitate privind riscurile legate de schimbările climatice și degradarea naturii.

Plăți, bancnote și infrastructura pieței

Reducerea în continuare a amprentei de mediu a bancnotelor Eurosistemului și extinderea considerațiilor referitoare la amprenta de mediu la alte mijloace de plată și infrastructuri ale pieței.

Performanța de mediu a operațiunilor și portofoliilor proprii

Depunerea de eforturi în vederea reducerii amprentei de mediu a operațiunilor proprii și a portofoliilor care nu au legătură cu politica monetară, precum și continuarea angajamentului nostru de a publica progresele înregistrate cu privire la activitatea noastră legată de schimbările climatice.

Pe ce domenii ne axăm în 2024 și 2025?

1. Gestionarea tranziției

Ecologizarea economiei va contribui la stabilitatea prețurilor și la cea financiară. Amânarea tranziției va majora costurile acesteia. Continuăm să analizăm impactul tranziției asupra economiei și a sistemului financiar, precum și modul în care o putem sprijini în cadrul mandatului nostru.

2. Evaluarea impactului fizic al schimbărilor climatice

Fenomenele meteorologice extreme afectează economia și alimentează creșterea prețurilor. Înțelegerea impactului schimbărilor climatice este importantă pentru activitatea noastră în calitate de bancă centrală și autoritate de supraveghere bancară. Punem, de asemenea, la dispoziție studiile noastre pentru a-i ajuta pe toți agenții economici în luarea unor decizii avizate și în procesul de adaptare.

3. Explorarea riscurilor legate de natură

Economia noastră se bazează pe natură și nu poate exista fără aceasta, motiv pentru care degradarea naturii prezintă riscuri financiare. Prin urmare, în îndeplinirea mandatului nostru, trebuie să evaluăm implicațiile degradării naturii, precum și pe cele ale interacțiunii acesteia cu schimbările climatice.

Informații suplimentare

Vezi care a fost activitatea noastră până acum:

Toate paginile din această secțiune