Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Īsumā par 2024.–2025. gada klimata un dabas plānu

Izvērtējām progresu, kas panākts kopš mūsu 2022. gada klimata programmas uzsākšanas, un esam nolēmuši paplašināt darbu klimata pārmaiņu jomā. 

2024. un 2025. gadā mēs pievērsīsimies trim jomām:

  1. zaļās pārejas sekas,
  2. klimata pārmaiņu fiziskā ietekme;
  3. risks, ko dabas iznīcināšana un degradācija rada tautsaimniecībai.

Mūsu darbs attiecībā uz klimatu un dabu

Kāpēc tas ir būtiski ECB?

Augstākas temperatūras, vētras un sausums, kā arī mežu izciršana un apputeksnētāju izmiršana var paaugstināt cenas un galu galā – inflāciju. Cenu un finanšu stabilitāti var saglabāt tikai tad, ja klimats un daba ir stabili.

Kāpēc klimata pārmaiņas ir būtiskas?

Ko mēs darām šajā jautājumā?

Saskaņā ar mūsu trim stratēģiskajiem mērķiem mūsu darbs attiecībā uz klimata pārmaiņām tuvojas jaunam posmam, ko nosaka mūsu 2024.–2025. gada klimata un dabas plāns. Pamatojoties uz gūto pieredzi, plānā izklāstīti virzieni, kuros paplašinām savus centienus, un noteiktas trīs galvenās darbības jomas.

Padziļināts ieskats mūsu 2024.–2025. gada klimata un dabas plānā

Kurās jomās mēs paplašinām centienus?

Pamatojoties uz mūsu 2021. gada rīcības plānu, 2022. gada klimata programmu un uzraudzības prioritātēm 2024.–2026. gadam, mēs paplašinām darbu, gatavojoties veikt šādas darbības.

Makroekonomiskā analīze un monetārā politika

Uzlabot analītiskos instrumentus, lai labāk izprastu klimata pārmaiņu un pārejas makroekonomisko ietekmi un uzlabotu klimata pārmaiņu risku pārvaldību Eurosistēmas bilancē.

Banku uzraudzība un finanšu stabilitāte

Iekļaut klimata un vides riskus kā uzraudzības prioritāti 2024.–2026. gadam un turpmāk izstrādāt regulējumu attiecībā uz finanšu stabilitātes riskiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām.

Ar klimatu saistīti dati

Turpināt darbu, lai iegūtu vairāk un labākus datus par klimata riskiem un dabas degradāciju.

Maksājumi, banknotes un tirgus infrastruktūra

Turpināt samazināt Eurosistēmas banknošu vidisko pēdu un paplašināt vidiskās pēdas apsvērumus, ietverot citus maksāšanas līdzekļus un tirgus infrastruktūras.

Mūsu darbības un portfeļu vidiskā ietekme

Censties samazināt savas darbības un ar monetāro politiku nesaistīto portfeļu vidisko pēdu un turpināt īstenot apņemšanos atklāt informāciju par mūsu ar klimatu saistītā darba gaitu.

Uz kurām jomām mēs koncentrēsimies 2024. un 2025. gadā?

1. Pārejas veicināšana

Tautsaimniecības zaļināšana veicinās cenu un finanšu stabilitāti. Pārejas aizkavēšana palielinās tās izmaksas. Mēs turpinām pētīt, ko šī pāreja nozīmē tautsaimniecībai un finanšu sistēmai, un apsvērt, kā varam to atbalstīt savu pilnvaru ietvaros.

2. Klimata pārmaiņu fiziskās ietekmes novērtēšana

Ārkārtas laikapstākļi ietekmē tautsaimniecību un nosaka cenu kāpumu. Izpratne par klimata pārmaiņu ietekmi ir svarīga mūsu kā centrālās bankas un banku uzraudzības iestādes darbā. Mēs arī dalāmies ar mūsu pētījumiem, lai palīdzētu visiem tautsaimniecības dalībniekiem pieņemt apzinātus lēmumus un pielāgoties.

3. Ar dabu saistīto risku izpēte

Mūsu tautsaimniecība balstās uz dabu un nevar pastāvēt bez dabas, un tas nozīmē, ka dabas degradācija rada finanšu riskus. Tāpēc, īstenojot mūsu uzdevumu, ir jānovērtē dabas degradācijas ietekme un tās mijiedarbība ar klimatu.

Papildu informācija

Iepazīstieties ar mūsu līdzšinējo darbu

Visas šīs sadaļas lapas