Tiesiskais regulējums

Šeit var atrast

Visus ECBS/ECB tiesību aktus, kādi tie publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV), sakārtotus pēc tēmas un datuma.

Daudzvalodību: tiesību akti pieejami 22 valodās. Izvēlieties valodu ekrāna augšmalā.

Pilnu kontekstu: kopā ar katru tiesību aktu publicēti kļūdu labojumi, atceltie tiesību akti, saistītie ECB akti, pieņemtie Kopienas tiesību akti un cita atbilstoša informācija, piemēram, informācija presei.