Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Tiesiskais regulējums

Eiropas Centrālā bankas (ECB) kā ES institūcijas darbību regulē skaidri definēti noteikumi, kas atrodami Eiropas Savienības primārajos un sekundārajos tiesību aktos. ECB mērķi un uzdevumi izklāstīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtos.

Īstenojot tai uzticētos uzdevumus savās kompetences jomās, ECB var pieņemt tiesību aktus. Atbilstoši savām padomdevēja funkcijām tā arī sniedz un publicē atzinumus par ierosinātajiem tiesību aktiem.

ECB tiesiskais regulējums interneta vietnē EUR-Lex

Visi ECB tiesību akti visās attiecīgajās ES valodās pieejami interneta vietnē EUR-Lex – ES tiesību aktu tiešsaistes datubāzē, kas nodrošina oficiālu piekļuvi ES juridiskajiem dokumentiem.

ECB sadaļa interneta vietnē EUR-Lex

Kādi dokumenti pieejami EUR-Lex ECB sadaļā?

EUR-Lex pieejami visi ECB tiesību akti. Pie tiem pieder visi "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (OV) publicētie tiesību akti, kā arī dokumenti, kas agrāk tika publicēti tikai ECB interneta vietnē, t.sk.:

 • Regulas
 • Lēmumi
 • Pamatnostādnes
 • Ieteikumi
 • ES un valstu atzinumi un vēstules, kas saistītas ar ECB padomdevēja funkciju
 • Saprašanās memorandi
 • Līgumi

Pieejamie tiesību akti ietver arī grozījumus, labojumus un konsolidētās versijas. Līdztekus tiesību aktiem pieejama arī judikatūra, kas attiecas uz ECB.

Kā meklēt dokumentus EUR-Lex?

EUR-Lex ECB sadaļā varat pārlūkot ECB tiesību aktus šādu tēmu dalījumā:

 • ECBS tiesiskais regulējums
 • ECB institucionālie noteikumi
 • Monetārā politika un operācijas
 • Maksājumu un norēķinu sistēmas
 • Banknotes un monētas, maksāšanas līdzekļi un valūtas jautājumi
 • Ārvalstu valūtas maiņa un ārvalstu valūtas rezerves
 • Statistika
 • Finanšu tirgus stabilitāte
 • Banku uzraudzība

Varat izmantot arī dažādās pieejamās meklēšanas funkcionalitātes, lai meklētu tiesību aktus vai tiesas procesus pēc atslēgas vārda, dokumenta numura, gada vai cita kritērija.

Pārskata logā redzami nesen publicētie tiesību akti. Iespējams sameklēt arī pilnu dokumentu sarakstu, šķirojot pēc datuma.

Lai iegūtu statistisku informāciju par ECB tiesību aktu skaitu un viegli piekļūtu tiesību aktu apkopojumiem pēc veida, tēmas vai laika perioda, var izmantot interaktīvos infografikus.

EUR-Lex šķirkļi

EUR-Lex šķirkļos sniegtas saites uz dažādām valodu versijām HTML un PDF formātā un tiesību aktu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", kā arī uz visām pieejamajām konsolidētajām versijām. Tekstu iespējams vienlaikus skatīt vairākās valodās (līdz trim valodām).

Bieži uzdotie jautājumi par EUR-Lex izmantošanu

Šie bieži uzdotie jautājumi sniedz sīkāku informāciju, kas palīdzēs jums orientēties ECB sadaļā interneta vietnē EUR-Lex.

Bieži uzdotie jautājumi

Citi tiesību aktu resursi

Visas šīs sadaļas lapas