Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Jaunā dizaina izstrādes process

2021. gada decembrī mēs paziņojām par plāniem izstrādāt jaunu euro banknošu dizainu, kas ir daļa no jaunu banknošu izstrādes procesa. Vēlamies nodrošināt, lai banknotes vienmēr būtu pieejamas un arī turpmāk būtu drošs un efektīvs maksāšanas līdzeklis. 

Mēs arī vēlamies, lai banknotes būtu pēc iespējas ilgtspējīgākas un videi draudzīgākas. Tāpēc mēs pētām banknošu ietekmi uz vidi, lai apzinātu iespējas ar jaunu produktu un procesu palīdzību mazināt šo ietekmi. Šis process sniedz arī iespēju padarīt banknotes iekļaujošākas visiem eiropiešiem.

Padome lems par jaunu tēmu un jaunu dizainu. Tā ņems vērā aptaujās pausto sabiedrības viedokli un ekspertu grupu ieteikumus.

Šajā procesā ir divi galvenie posmi:

  1. iespējamo nākotnes tēmu izvēle;
  2. dizaina izstrādes posms, t. sk. iespējamo motīvu atlase un dizaina risinājumu konkurss.

Mēs turpināsim procesā iesaistīt sabiedrību un attiecīgos ekspertus. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai izvēlētā tēma un dizaina risinājumi būtu saistoši visiem eiropiešiem.

Jaunā dizaina izstrādes procesa galvenie posmi

Tēmas izvēle mūsu nākotnes banknotēm

ECB Padome 29. novembrī nolēma pāriet uz jaunā euro banknošu dizaina izstrādes procesa nākamo posmu, izvēloties divas tēmas – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni". Lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu sabiedrības vēlmes, atlasītās tēmas "Upes – Eiropas dzīvības āderes" un "Putni – brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši" tika apvienotas vienā ar dabu saistītā tēmā, kas iekļaujas plašākās tēmās, piemēram, par vidi un ilgtspēju.

Mums ir ļoti svarīgi, lai visā procesā pieņemtie lēmumi atspoguļotu Eiropas sabiedrības viedokli. Atlasītās tēmas bija tās, kuras tika visatzinīgāk novērtētas gan ECB tiešsaistes aptaujā, gan ārējās pētījumu kompānijas veiktajā aptaujā.

Iespējamās nākotnes euro banknošu tēmas


Eiropas kultūra

Eiropas bagātais kultūras mantojums un dinamiskās kultūras un radošās darbības jomas veido spēcīgāku Eiropas identitāti, stiprinot kopīgu piederības izjūtu. 

Kultūra attīsta kopīgās vērtības, iekļautību un dialogu Eiropā un visā pasaulē. Tā vieno cilvēkus.

Upes un putni

Upes un putni nepazīst robežas, simbolizējot eiropiešu brīvību un vienotību, kā arī mūsu saikni ar dabu. 

Eiropā vērojama liela upju un putnu daudzveidība, kas mūs iedvesmo un atgādina mums par pienākumu aizsargāt vidi.

Uzklausām Eiropas iedzīvotājus

Kopš jaunā dizaina izstrādes procesa sākuma esam divreiz aicinājuši Eiropas sabiedrību paust viedokli. 

No 2021. gada decembra līdz 2022. gada martam mēs uzrunājām visu eurozonas valstu iedzīvotājus, lai uzklausītu viņu viedokļus par iespējamām nākotnes euro banknošu tēmām.

Iepazīstieties ar kvalitatīvā pētījuma secinājumiem par euro banknošu jaunajām tēmām.

Viss ziņojums Kopsavilkums

2023. gada jūlijā un augustā veicām tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 365 000 eiropiešu. Mēs vaicājām viņiem, kurām no septiņām atlasītajām tēmām viņi dod priekšroku. Lai nodrošinātu reprezentatīvu izlasi, mēs arī aicinājām neatkarīgu pētījumu kompāniju veikt līdzīgu aptauju vairākās valstīs paralēli tiešsaistes aptaujai.

Lasiet ziņojumu un uzziniet vairāk par aptaujas rezultātiem.

Viss ziņojums Kopsavilkums

Apspriedes ar ekspertiem

2021. gada beigās izveidojām Banknošu dizaina motīvu konsultatīvo grupu – neatkarīgu dažādu nozaru ekspertu grupu no visas eurozonas, lai tā sniegtu konsultācijas par to, kādas varētu būt nākotnes banknošu jaunās tēmas. Pamatojoties uz kvalitatīvajā pētījumā apkopoto informāciju, grupa piedāvāja atlasīto tēmu sarakstu. 

Pēc tam ECB Padome rūpīgi apsvēra, vai atlasītās tēmas ir saistošas eiropiešiem un atspoguļo Eiropas dzīvi un vērtības, kā arī nolēma pievienot septīto tēmu "Eiropas kultūra".

Tālāk uzskaitītas septiņas atlasītās tēmas (jauktā secībā). Šo tēmu apraksti pieejami 2023. gada 10. jūlijā publicētajā paziņojumā presei.

  • "Putni – brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši"
  • "Eiropas kultūra"
  • "Dabā atspoguļotās Eiropas vērtības"
  • "Jums pieder nākotne" 
  • "Rokas – kopā ceļam Eiropu"
  • "Mūsu Eiropa, mēs paši"
  • "Upes – Eiropas dzīvības āderes" 

Uzziniet vairāk par 
Banknošu dizaina motīvu konsultatīvās grupas darbu


Izveidota Banknošu dizaina motīvu konsultatīvā grupa – ekspertu grupa, kuras uzdevums ir sniegt atbalstu ECB, sagatavojot priekšlikumus Padomei par banknošu motīviem, pamatojoties uz izvēlētajām tēmām. Grupas locekļi pārstāv dažādas kompetences jomas, kas saistītas ar abām tēmām.

Banknošu dizaina motīvu konsultatīvās grupas locekļi

Tagad, kad "Eiropas kultūra" un "Upes un putni" izvēlētas kā iespējamās nākotnes euro banknošu tēmas, mēs atlasīsim motīvus, kas vislabāk ilustrē šīs tēmas.

Tad sāksies dizaina risinājumu konkursa sagatavošana. Sīkāka informācija par izstrādes posmu un konkursu tiks publicēta, izmantojot mūsu oficiālos kanālus. Gaidāms, ka Padome pieņems lēmumu par jauno dizainu 2026. gadā.

Kad būs izvēlēti banknošu dizaina risinājumi, Padome lems par jauno euro banknošu izgatavošanas un emisijas grafiku. Taču paies vēl vairāki gadi, iekams tiks izgatavotas pirmās banknotes, kas visbeidzot nonāks mūsu makos.

UZZINIET VAIRĀK PAR LĪDZĪGĀM TĒMĀM


Visas šīs sadaļas lapas