SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Nydesign af eurosedlerne

I december 2021 annoncerede vi vores planer om at ændre eurosedlernes design, som er en del af processen med at udvikle nye eurosedler. Vi vil sikre, at eurosedlerne forbliver tilgængelige og anvendelige, og at de fortsat er et sikkert og effektivt betalingsmiddel. 

Vi ønsker også, at eurosedlerne skal være så bæredygtige og miljøvenlige som muligt. Vi undersøger derfor deres miljøaftryk, så vi kan identificere eventuelle muligheder for at nedbringe deres miljøpåvirkning ved hjælp af nye produkter og processer. Denne proces giver også mulighed for at gøre eurosedlerne mere inkluderende for alle europæere.

Styrelsesrådet træffer senere beslutning om et nyt tema og nye design. Det vil tage hensyn til udtalelser fra offentligheden i undersøgelser og rådgivning fra ekspertgrupper.

Denne proces omfatter to vigtige milepæle:

  1. valg af mulige nye temaer
  2. designfasen, herunder udvælgelse af mulige motiver og en designkonkurrence.

Vi vil fortsat inddrage offentligheden og relevante eksperter. Vores mål er at sikre, at alle europæere kan identificere sig med det valgte tema og de valgte design.

De vigtigste trin i processen for nydesign

Valg af tema til de nye eurosedler

Den 29. november besluttede ECB's styrelsesråd at gå videre til næste fase af processen for nydesign af eurosedlerne med to mulige temaer: "Europæisk kultur" og "Floder og fugle". For at afspejle offentlighedens præferencer så bredt som muligt blev temaerne "Floder: giver liv i Europa" og "Fugle: frie, robuste, inspirerende" samlet i ét naturrelateret tema, der fører i retning af bredere emner som miljø og bæredygtighed.

Det er meget vigtigt for os, at de beslutninger, der træffes under hele processen, afspejler den europæiske offentligheds holdninger. De udvalgte temaer var de mest foretrukne i både ECB's onlineundersøgelse og den eksterne forskningsvirksomheds undersøgelse.

Mulige temaer til nye eurosedler


Europæisk kultur

Europas rige kulturarv og dynamiske kulturelle og kreative sektorer styrker den europæiske identitet og skaber en fælles følelse af at høre til. 

Kultur fremmer fælles værdier, inklusion og dialog i Europa og i hele verden. Den samler folk.

Floder og fugle

Floder og fugle anerkender ingen grænser, så de symboliserer frihed og sammenhold mellem europæerne og vores tilknytning til naturen. 

Europa har mange forskellige floder og fugle, som inspirerer os og minder os om vores ansvar for at beskytte miljøet.

Vi lytter til europæerne

Vi har hørt den europæiske offentlighed to gange, siden processen for nydesign begyndte. 

Mellem december 2021 og marts 2022 opfordrede vi borgerne i alle eurolandene til at fortælle os, hvad de mener om mulige temaer til nye eurosedler.

Se, hvad de sagde i den kvalitative undersøgelse om nye temaer til eurosedlerne.

Hele rapporten Resumé

Mellem juli og august 2023 gennemførte vi en onlineundersøgelse, hvor folk blev bedt om at fortælle os, hvilke af listens syv udvalgte temaer de foretrak, hvilket mere end 365.000 europæere svarede på. For at sikre en repræsentativ stikprøve bad vi også en uafhængig forskningsvirksomhed om at gennemføre en lignende undersøgelse for flere lande parallelt med onlineundersøgelsen.

Læs rapporten og få mere at vide om undersøgelsesresultaterne.

Hele rapporten Resumé

Høring af eksperterne

Ved udgangen af 2021 nedsatte vi den rådgivende gruppe om temaer, som er en uafhængig, tværfaglig og mangfoldigt sammensat gruppe af eksperter fra hele euroområdet, der skal rådgive om mulige nye temaer til de fremtidige eurosedler. På grundlag af de input, der blev indsamlet i den kvalitative undersøgelse, fremlagde gruppen en liste med udvalgte nye temaer. 

ECB's styrelsesråd vurderede derefter nøje, om europæerne kan identificere sig med de udvalgte temaer, og om de repræsenterer det europæiske liv og de europæiske værdier. Styrelsesrådet besluttede at tilføje et syvende tema, "Europæisk kultur".

De syv udvalgte temaer er anført nedenfor (i vilkårlig rækkefølge). Temaerne er beskrevet i pressemeddelelsen af 10. juli 2023.

  • "Fugle: frie, robuste, inspirerende"
  • "Europæisk kultur"
  • "Europæiske værdier afspejlet i naturen"
  • "Fremtiden er din" 
  • "Hænder: sammen bygger vi Europa"
  • "Vores Europa, vores liv"
  • "Floder: giver liv i Europa" 

Læs mere om arbejdet i 
den rådgivende gruppe om temaer


Der er nedsat en ekspertgruppe, Motifs Advisory Group (den rådgivende gruppe om motiver), for at støtte ECB ved at foreslå motiver baseret på de udvalgte temaer til Styrelsesrådet. Gruppens medlemmer har ekspertise relateret til de to temaer.

Medlemmer af Motifs Advisory Group

Efter at have valgt "Europæisk kultur" og "Floder og fugle" som mulige temaer for nye eurosedler udvælger vi nu de motiver, der bedst illustrerer disse temaer.

Herefter indledes arbejdet med at forberede en designkonkurrence. Yderligere oplysninger om designfasen og konkurrencen vil blive formidlet via vores officielle kanaler. Styrelsesrådet forventes at træffe beslutning om de fremtidige design i 2026.

Efter udvælgelsen af de nye design beslutter Styrelsesrådet, hvornår det vil producere og udstede nye eurosedler. Herefter vil der stadig gå nogle år, før de første eurosedler kan fremstilles og ender i lommerne.

Alle sider i dette afsnit