European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Styring af klimarelaterede risici

Vi måler, styrer og overvåger klimarelaterede risici for at holde priserne stabile og bankerne sikre.

Hvorfor er klimarelaterede risici vigtige for ECB?

Klimaændringer påvirker den måde, vores økonomi fungerer på

Det sker som følge af to typer af risici:

  • fysiske risici i et klima i forandring, bl.a. mere hyppige eller alvorlige vejrforhold som fx oversvømmelse, tørke og storme
  • omstillingsrisici, når økonomien bevæger sig i retning af at blive CO2-neutral

Disse risici påvirker makroøkonomiske indikatorer som inflation, økonomisk vækst, finansiel stabilitet og pengepolitisk transmission. De påvirker også værdien og risikoprofilen af aktiverne på Eurosystemets balance.

Klimaændringer har betydning for vores arbejde som centralbank og tilsynsmyndighed

Vi er nødt til at tage højde for klimaændringernes indflydelse på det arbejde, vi gør for at fastholde prisstabilitet og finansiel stabilitet. Det betyder, at der skal tages hensyn til klimaændringer i vores

  • analyse og beslutningstagning

  • makroøkonomiske modeller, fremskrivninger og scenarier

  • vurdering af den finansielle stabilitet

  • pengepolitiske analyse og transmission

  • rammer for risikostyring

Det er også vigtigt for os at måle og overvåge disse risici, når vi skal sikre, at euroområdets banksektor og hele det finansielle system er sikre og sunde. Vi har ansvaret for at sikre, at bankerne korrekt kan opdage, styre og oplyse om risici, herunder risici som følge af klimaændringer.

Vi er også nødt til at styre klimarelaterede risici i vores egne porteføljer.

Hvad gør ECB for at styre klimarelaterede risici?

Vi justerer vores pengepolitiske operationer

Vi forbedrer vores risikovurderingskapacitet, som omfatter styring af klimarisikoeksponeringer på Eurosystemets balance og en vurdering af, hvordan de kreditvurderinger, vi anvender, tager højde for klimaændringer. Vi tager også højde for klimaændringernes indflydelse på vores rammer for gennemførelse af pengepolitikken, hvor det er hensigtsmæssigt. Det omfatter vores rammer for opkøb af aktiver og for sikkerhedsstillelse.

Pressemeddelelse

Vi gennemfører klimastresstest og vurderer klimarelaterede finansielle risici

Vi gennemfører stresstest på Eurosystemets balance, de banker, vi fører tilsyn med, og økonomien som helhed. Dette hjælper os og andre til at forstå og styre eksponeringen over for klimarelaterede risici samt andre relaterede systemiske risici for det finansielle system. På denne måde kan vi træffe mere velfunderede beslutninger.

Vi styrker vores modeller og data

Vi forbedrer vores modeller for vurderingen af klimaændringernes indvirkning på vores økonomi. Desuden bidrager vi til europæiske og internationale bestræbelser på at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af klimadata, bl.a. ved selv at udarbejde data og indikatorer.

Vi sikrer, at bankerne styrer klimarelaterede risici

I vores funktion som banktilsynsmyndighed sikrer vi, at bankerne har en sikker og forsigtig tilgang til at identificere, vurdere og styre klima- og miljørelaterede risici, og at de på en gennemsigtig måde offentliggør, hvilke risici de er eksponeret for.

SE OGSÅ

Mere

Vores klimatiltag

Vores klimadagsorden indeholder en nærmere beskrivelse af det igangværende klimarelaterede arbejde i ECB. Den omfatter seks prioriterede områder baseret på vores tre strategiske klimamål.

ECB's klimadagsorden

Alle sider i dette afsnit