SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

EU-udvidelsen og euroen

Den 1. maj 2004 fik Den Europæiske Union 10 nye medlemslande: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet. Den 1. januar 2007 kunne EU byde Bulgarien og Rumænien velkommen, og den 1. juli 2013 blev Kroatien medlem.

Indtrædelse i eurosamarbejdet

Nye EU-lande kan først indføre euroen, når de opfylder visse økonomiske kriterier, nemlig en høj grad af prisstabilitet, en sund budgetstilling, en stabil valutakurs samt konvergens i den lange rente.

Konvergensrapporter

Den Europæiske Centralbank (ECB) bidrager til beslutningsprocessen vedrørende optagelse af nye medlemmer i euroområdet ved at udarbejde konvergensrapporter, hvori det vurderes, hvorvidt de pågældende lande opfylder de nødvendige kriterier for at kunne indføre euroen.

Deltagelse i de besluttende organer

Centralbankcheferne fra EU-lande uden for euroområdet er medlem af ECB's generelle råd, men de bliver først medlem af det vigtigste besluttende organ, Styrelsesrådet, når deres land har indført euroen. Eksperter fra medlemslandenes centralbanker deltager også i arbejdet i Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) komiteer.

Ofte stillede spørgsmål om EU-udvidelsen og Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)

Alle sider i dette afsnit