SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Klimarelaterede finansielle oplysninger

Håndteringen af klimaændringer starter med pålidelige data. Først når vi har dem, kan vi præcist måle vores klimapåvirkning og forstå de risici, vi har med at gøre. Det giver os et grundlag for at iværksætte relevante og effektive foranstaltninger.

Hvilken slags oplysninger offentliggør vi?

Vi offentliggør detaljerede oplysninger om det CO2-aftryk og den klimarisiko, der er forbundet med de finansielle aktiver, som besiddes af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i euroområdet – samlet kaldet Eurosystemet. Med større gennemsigtighed kan vi bedre forstå, hvilken klimapåvirkning vores porteføljer har, tage mere velfunderede beslutninger om, hvordan vi når vores klimamål, og hjælpe andre med at få større indsigt i klimarisiko og -påvirkning. I 2023 begyndte ECB og andre centralbanker i Eurosystemet at offentliggøre kollektive klimarelaterede finansielle oplysninger. Oplysningerne ajourføres en gang om året.

Over tid vil disse oplysninger afspejle vores arbejde for at dekarbonisere porteføljerne i overensstemmelse med målene i Parisaftalen. De vil også hjælpe os med at overvåge de fremskridt, vi gør, og om nødvendigt danne grundlag for fremtidige justeringer af vores foranstaltninger.

Hvad omfatter oplysningerne?

ECB offentliggør oplysninger vedrørende de finansielle aktiver i porteføljer, som centralbankerne i Eurosystemet holder af pengepolitiske grunde, og ECB's valutareserver. Desuden offentliggør alle centralbankerne i Eurosystemet oplysninger vedrørende deres ikke-pengepolitiske porteføljer, som de selv har ansvaret for at forvalte.

En harmoniseret tilgang i euroområdet

Alle offentliggørelser udarbejdes efter Eurosystemets fælles minimumsrammer for offentliggørelse af oplysninger, der er baseret på anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures og Partnership for Carbon Accounting Financials.

Nedenfor er en liste over Eurosystemets offentliggørelser af oplysninger

Oversigt over Eurosystemets klimarelaterede finansielle oplysninger

Euro area

European Central Bank

Austria

Oesterreichische Nationalbank

Belgium

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Croatia

Hrvatska narodna banka

Cyprus

Central Bank of Cyprus

Estonia

Eesti Pank

Finland

Suomen Pankki – Finlands Bank

France

Banque de France

Germany

Deutsche Bundesbank

Greece

Bank of Greece

Ireland

Central Bank of Ireland

Italy

Banca d’Italia

Latvia

Latvijas Banka

Lithuania

Lietuvos bankas

Luxembourg

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Central Bank of Malta

The Netherlands

De Nederlandsche bank

Portugal

Banco de Portugal

Slovakia

Národná banka Slovenska

Slovenia

Bank Slovenije

Spain

Banco de España

SE OGSÅ

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit