SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Direktionen

Direktionen består af formanden, næstformanden og fire andre medlemmer.

Alle direktionsmedlemmer udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Direktionens medlemmer

(pr. november 2023)

Direktionen er ansvarlig for

  • at forberede Styrelsesrådets møder.
  • at gennemføre pengepolitikken i euroområdet i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger, der vedtages af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de nationale centralbanker i euroområdet de nødvendige instrukser.
  • at lede ECB's daglige arbejde.
  • at udøve visse beføjelser delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet. Disse omfatter lovgivningsmæssige beføjelser.

Embedsperiode

Alle medlemmer af Direktionen udnævnes for en periode på otte år. Deres mandat kan ikke fornyes. I 1998 fik medlemmerne af den første direktion undtagelsesvis mandater af forskellig varighed, således at alle medlemmer ikke skulle udskiftes det samme år.

Tidslinje: Tidligere og nuværende medlemmer af Direktionen

Alle sider i dette afsnit