Menu
Nogle af oplysningerne på denne side er ufuldstændige/upræcise. Vi arbejder for øjeblikket på en opdateret version, som snart vil blive offentliggjort.

Eurosedler - forskning og udvikling - samarbejdsmuligheder med ECB

Sikre eurosedler

ECB er i lighed med alle andre centralbanker forpligtet til at sikre integriteten af sin seddelsikkerhed. Derfor skal eurosedlerne have en række effektive sikkerhedselementer, som er let genkendelige for offentligheden. Teknisk set skal ECB endvidere være foran seddelfalsknerne ved hele tiden at forbedre de sikkerhedselementer, der anvendes i både nuværende og fremtidige eurosedler. ECB leder, koordinerer og finansierer en lang række forskningsprojekter i både den offentlige og den private sektor.

ECB-finansieret forskning

ECB søger at skabe og drage nytte af forskning og udvikling på følgende områder:

  • sikkerhedselementer, der kan anvendes til pengesedler
  • teknologi til seddelproduktion
  • teknologi til seddelkontrol/-håndtering

Finansierede forskningsprojekter kan dække en lang række teknologiske områder og være af varierende varighed og budget. Projekterne kan variere fra markedsanalyse og kortfristede forundersøgelser til mere langsigtede udviklingsprojekter og forsøg med industriel trykning af nye sikkerhedselementer til pengesedler.

Hvem kan søge om midler?

ECB hilser projektforslag fra private virksomheder, forskningsinstitutter og andre interesserede med erfaring på de pågældende teknologiske områder velkommen. Bopæl i EU er ingen forudsætning.

Forslag til forsknings- og udviklingsprojekter modtages gerne

Hvis De har et produkt eller et koncept, som De mener kunne være af interesse for ECB og kan anvendes til eurosedlerne, er De velkommen til at sende en kort beskrivelse af Deres projektforslag (maks. tre A4 sider) på engelsk (ECBs arbejdssprog) til BN-Development@ecb.europa.eu. Vi vil bestræbe os på at give Dem svar inden for en måned.

Hvis Deres forslag er af interesse for ECB, indgår vi en hemmeligholdelsesaftale for at sikre projektets fortrolige karakter, og De får tilsendt en anmodning om at opgive nærmere oplysninger. Disse oplysninger skal indsendes på en standardformular i henhold til retningslinjer, som anvendes til alle ECB-finansierede projekter.

For at opnå en sikker kommunikation anvender ECB PGP-kryptering. Download venligst denne public key, som skal anvendes ved indsendelsen af projektet.