Menu

Eurosedler – forskning og udvikling – samarbejdsmuligheder med ECB

Sikre eurosedler

ECB er ligesom alle andre centralbanker forpligtet til at sikre, at de pengesedler, som udstedes, ikke kan forfalskes. Derfor skal eurosedlerne have en række effektive sikkerhedselementer, som er let genkendelige for offentligheden. Teknisk set skal ECB være foran falskmøntnerne ved hele tiden at forbedre de sikkerhedselementer, der anvendes i både nuværende og fremtidige eurosedler. Derfor leder, koordinerer og finansierer ECB en lang række forskningsprojekter i både den offentlige og den private sektor.

ECB-finansieret forskning

ECB søger at skabe og drage nytte af forskning og udvikling på følgende områder:

  • sikkerhedselementer, der kan anvendes til pengesedler
  • teknologi til seddelproduktion
  • teknologi til seddelkontrol/-håndtering

De finansierede forskningsprojekter kan dække en lang række teknologiske områder og være af varierende varighed og budget. Projekterne kan variere fra markedsanalyse og kortfristede forundersøgelser til mere langsigtede udviklingsprojekter og forsøg med industriel trykning af nye sikkerhedselementer til pengesedler.

Hvem kan søge om midler?

ECB hilser projektforslag fra private virksomheder, forskningsinstitutter og andre interesserede med erfaring inden for de pågældende teknologiske områder velkommen. Bopæl i EU er ingen forudsætning.

Kontakt os, hvis du har forslag til forsknings- og udviklingsprojekter

Har du et produkt eller en idé, som kunne være af interesse for ECB og kan anvendes til eurosedlerne, er du velkommen til at sende en kort beskrivelse af projektforslaget på engelsk på denne formular (højst tre A4-sider) til BN-Development@ecb.europa.eu. For at beskytte kommunikationen kan du bruge vores PGP-kryptering. Download denne public key, der skal anvendes ved indsendelsen af projektet. Du vil normalt få svar inden for en måned.

Hvis forslaget er af interesse for ECB, indgår vi en hemmeligholdelsesaftale, som skal sikre, at fortroligheden overholdes. Desuden sender vi en anmodning om yderligere oplysninger, som skal indsendes på en standardformular i henhold til retningslinjer, som anvendes til alle ECB-finansierede projekter.