Menu

Omveksling af nationale sedler og mønter

Tidligere nationale pengesedler og mønter, som fx tyske mark og spanske pesetas, kan i de fleste tilfælde stadig omveksles til euro. Dette kan dog kun ske i de nationale centralbanker. ECB omveksler hverken sedler eller mønter.

Klik på et land i menuen til venstre på skærmen for at se, hvilke sedler der kan omveksles til euro. Tidsfristerne for omveksling fremgår af tabellen nedenfor. Adskillige nationale centralbanker omveksler fortsat ældre sedler end dem, der er vist her.

Tidsfrister

Nogle nationale centralbanker har sat en tidsfrist for omveksling af nationale sedler og mønter.

Land Omveksling af pengesedler indtil Omveksling af mønter indtil
Belgien ingen tidsfrist 31. december 2004
Tyskland ingen tidsfrist ingen tidsfrist
Estland ingen tidsfrist ingen tidsfrist
Irland ingen tidsfrist ingen tidsfrist
Grækenland 1. marts 2012 1. marts 2004
Spanien 30. juni 2021 30. juni 2021
Frankrig 17. februar 2012 17. februar 2005
Italien 6. december 2011 6. december 2011
Cypern 31. december 2017 31. december 2009
Letland ingen tidsfrist ingen tidsfrist
Litauen ingen tidsfrist ingen tidsfrist
Luxembourg ingen tidsfrist 31. december 2004
Malta 31. januar 2018 1. februar 2010
Holland* 1. januar 2032 1. januar 2007
Østrig ingen tidsfrist ingen tidsfrist
Portugal 28. februar 2022 31. december 2002
Slovenien ingen tidsfrist 31. december 2016
Slovakiet ingen tidsfrist 2. januar 2014
Finland 29. februar 2012 29. februar 2012

* I nogle tilfælde omveksler De Nederlandsche Bank ikke gylden. Gylden, der stammer fra erhvervsaktiviteter efter 27. januar 2002, omveksles ikke længere. For yderligere information, gå til De Nederlandsche Bank.