SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Det Europæiske Monetære Institut (1994-98)

I 1992 blev der i traktaten om Den Europæiske Union, bedre kendt som Maastrichttraktaten, fastlagt en køreplan for en fælles valuta og centralbank for Den Europæiske Union. I denne forbindelse blev Det Europæiske Monetære Institut (EMI) oprettet i januar 1994 som et foreløbigt, men vigtigt skridt mod oprettelsen af ECB. I modsætning til forløberen, Centralbankchefkomiteen, fik EMI status som juridisk person, og organisationen og antallet af medarbejdere voksede hurtigt. EMI havde to formænd. Den første var Alexandre Lamfalussy og den anden Willem Frederik Duisenberg fra juli 1997. Willem Frederik Duisenberg blev også ECB's første formand i 1998. EMI's formand var formand for EMI-rådet, der også omfattede næstformanden og cheferne for centralbankerne i EU.

I løbet af de næste fire et halvt år fik EMI hurtigt etableret sin organisationsstruktur. Parallelt hermed blev der gjort et meget stort arbejde i centralbankernes og EMI's underudvalg, arbejdsgrupper og underliggende taskforcer; en samarbejdsstruktur, som var blevet oprettet under Centralbankchefkomiteen.

EMI's hovedfokus var på oprettelsen af Det Europæiske System af Centralbanker, herunder ECB, og indførelsen af den nye valuta. EMI varetog også en række operationelle opgaver, idet det bl.a. erstattede Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejde, som gik forud for EMI. EMI's formål var at:

  • forbedre koordineringen af pengepolitikken i EU
  • understøtte finansiel stabilitet
  • forbedre (grænseoverskridende) betalingssystemer i EU
  • udvikle en lovgivningsmæssig, organisatorisk og logistisk ramme
  • udvikle en fælles pengepolitisk strategi for euroen
  • forberede et fælles pengemarked.

Arkivmaterialet fra EMI omfatter de forberedende og operationelle aktiviteter i perioden 1994-98, fx møder i arbejdsgrupper, administrative og organisatoriske opgaver og dokumenter om de primære ansvarsområder vedrørende harmonisering af betalingssystemer, statistiske metoder, pengepolitik, design og udstedelse af eurosedler og andre relaterede spørgsmål.

Arkivlisten er under udarbejdelse.

Arkivmateriale, som allerede er offentligt tilgængeligt, findes i det relevante afsnit i det offentlige dokumentregister

Alle sider i dette afsnit