European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Aktindsigt

Det er en vigtig del af ECB's gennemsigtighedspolitik at sikre, at du kan få aktindsigt i ECB's dokumenter. Derfor bestræber vi os på, at samarbejdet med borgerne i Europa bliver så åbent som muligt, samtidig med at vi bevarer fortroligheden af visse anliggender, der er af specifik betydning for udførelsen af ECB's opgaver.

Reglerne for aktindsigt i ECB's dokumenter er fastsat i Afgørelse ECB/2004/3 af 4. marts 2004 med senere ændringer. I overensstemmelse med den betydning, som ECB tillægger åbenhed og gennemsigtighed, og for at muliggøre og fremme forskning har vi oprettet et offentligt dokumentregister.

Offentligt dokumentregister

I henhold til Rådets forordning nr. 354/83 af 1. februar 1983 med senere ændringer er der offentlig adgang til historiske dokumenter, der er over 30 år gamle.

I afsnittet "Arkiver" er der adgang til historiske dokumenter og informationer, der er gjort tilgængelige i ECB's arkiver.

Arkiv

Hvis der ikke er direkte adgang via det offentlige register eller ECB's arkiver, kan borgerne – i skriftlig form på et af Den Europæiske Unions officielle sprog – anmode om aktindsigt i et dokument ved at sende et brev eller en e-mail til:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Tyskland

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Alle sider i dette afsnit