SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Kroatien (siden 1. januar 2023)

Kroatien har været medlem af Den Europæiske Union siden 1. juli 2013. Den 12. juli 2022 godkendte Rådet for Den Europæiske Union Kroatiens tiltrædelse af euroområdet 1. januar 2023 og fastsatte omregningskursen for den kroatiske kuna. 

Kroatiske euromønter

Omregningskurs

 7,53450 HRK pr. EUR 

Kroatien indtrådte i euroområdet 1. januar 2023


Dobbelt prisangivelse

Frem til 31. december 2023 angives priserne på varer og tjenesteydelser både i euro og kuna. Omregningskursen skal fremgå klart og synligt ved prisangivelser. Dette er afgørende for forbrugerbeskyttelsen.

Dobbelt omløb

Både euro og kuna (sedler og mønter) var tilladt som betalingsmiddel i to uger efter indførelsen af euroen.

Omveksling af sedler og mønter

Kunasedler og -mønter kan omveksles gratis indtil 31. december 2023, dog højst 100 kunasedler og 100 kunamønter pr. transaktion. Ved omveksling af et større antal sedler eller mønter kan forretningsbankerne opkræve et gebyr.

Ingen prisstigninger

Enhver prisstigning i tilknytning til overgangen er forbudt. Hvis en virksomhed overtræder denne regel, kan forbrugerne anmelde enhver uberettiget prisstigning til myndighederne, som kan pålægge virksomheden bøder. Dette er en del af forbrugerbeskyttelsen.

Omveksling af kroatiske kuna til euro

På postkontorer, i forretningsbanker og Fina

Indtil 31. december 2023 kan kunasedler og -mønter kun omveksles til eurosedler og -mønter på postkontorer, i forretningsbanker og Fina. Højst 100 kunasedler og 100 kunamønter pr. transaktion kan omveksles gratis. Ved omveksling af et større antal sedler eller mønter kan forretningsbankerne opkræve et gebyr.

I Hrvatska narodna banka

Fra januar 2024 overtager Kroatiens nationale centralbank omvekslingen af kunasedler uden tidsbegrænsning og omvekslingen af mønter indtil 31. december 2025. Denne service er gratis.

I de øvrige nationale centralbanker i euroområdet

    De øvrige centralbanker i euroområdet omveksler gratis kunasedler til den fastsatte vekselkurs fra 1. januar til 28. februar 2023. Beløbet er begrænset til 8 000 HRK pr. person/transaktion pr. dag.

Vigtige datoer i forbindelse med overgangen til eurosedler og -mønter
12. juli 2022

Rådet godkender Kroatiens optagelse i euroområdet.

18. juli 2022

Produktionen af kroatiske euromønter begynder.

5. september 2022

Indtil 31. december 2023 vises priser i Kroatien både i kuna og euro.

30. september 2022

Aftaler om forhåndsudsendelse undertegnes med alle forretningsbanker i Kroatien.

18. oktober 2022

Forsendelsen af eurosedler og -mønter fra Hrvatska narodna banka til forretningsbankerne begynder.

1. december 2022

Startsæt med euromønter er klar til at blive udbudt til offentligheden og virksomheder på posthuse, i forretningsbanker og Fina.

1. januar 2023

Indførelse af euroen.

Eurosedler og -mønter sættes i omløb, og bankkonti i kuna omregnes til euro.

For at lette overgangen vil begge valutaer – kuna og euro – være i omløb samtidig i to uger og kan benyttes til betalinger.

Gratis omveksling af kunasedler og -mønter til eurosedler og -mønter begynder.

15. januar 2023

Eurosedler og -mønter bliver eneste lovlige betalingsmiddel.

31. december 2023

Sidste frist for omveksling af kunasedler og -mønter i pengeinstitutter, postkontorer og Fina.

1. januar 2024

Hrvatska narodna banka overtager omvekslingen af kunasedler og -mønter.

31. december 2025

Sidste frist for omveksling af kunamønter i Hrvatska narodna banka.

Ingen tidsfrist

Kunasedler kan omveksles i Hrvatska narodna banka uden tidsbegrænsning.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Hrvatska narodna banka enten telefonisk eller ved personligt fremmøde på adressen Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, eller i hovedkassen på adressen Franje Račkog 5, 10002 Zagreb. Åbningstider: Mandag til fredag kl. 09.00 til 13.00.

Bemærk, at kunasedler og -mønter først kan omveksles til euro i Hrvatska narodna bankas hovedkasse fra januar 2024. Indtil da kan kunasedler og -mønter kun omveksles i pengeinstitutter, postkontorer og Fina. 

FÅ MERE AT VIDE

Relaterede emner

Sådan optages landene i euroområdet

Opfyldelse af de økonomiske og juridiske konvergenskriterier er en central forudsætning for at kunne blive medlem af euroområdet. Det land, der indtræder, skal have en holdbar prisudvikling og en inflationstakt, der ikke overstiger inflationstakten i de tre medlemslande, der har den laveste inflation, med mere end 1,5 procentpoint. Landet skal også tilpasse sin nationale lovgivning til den relevante EU-lovgivning.

Få mere at vide om kravene

Fordele ved at blive medlem af euroområdet

Kroatien får større finansiel sikkerhed, og borgernes levestandard forbedres. Landet vil også drage økonomisk fordel af tættere finansielle forbindelser med andre eurolande og ECB.

Fordele ved at indføre euroen

Alle sider i dette afsnit