Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Kroatië (sinds 1 januari 2023)

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de Europese Unie. Op 12 juli 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de toetreding van Kroatië tot het eurogebied op 1 januari 2023 goedgekeurd en de omrekeningskoers voor de Kroatische kuna vastgesteld. 

Kroatische euromunten

Omrekeningskoers

 HRK 7,53450 per € 1 

Kroatië is op 1 januari 2023 tot het eurogebied toegetreden


Dubbele prijsaanduiding

De prijzen van goederen en diensten worden tot en met 31 december 2023 zowel in euro’s als in kuna’s vermeld. De wisselkoers moet bij de prijsaanduiding duidelijk zichtbaar zijn. Dit is een belangrijke maatregel voor de consumenten-bescherming.

Dubbele omloop

Zowel euro’s als kuna’s (bankbiljetten en munten) werden gedurende een periode van twee weken na de invoering van de euro als betaalmiddel toegestaan.

Omwisselen van bankbiljetten en munten

Kunabankbiljetten en -munten kunnen tot en met 31 december 2023 kosteloos worden omgewisseld, met een maximum van 100 kunabankbiljetten en 100 kunamunten per transactie. Voor het omwisselen van grotere aantallen bankbiljetten of munten kunnen commerciële banken een vergoeding in rekening brengen.

Geen prijsverhogingen

Prijsverhogingen in verband met de omschakeling zijn verboden. Als een bedrijf toch een ongerechtvaardigde prijsverhoging doorvoert, kunnen consumenten dit melden bij de autoriteiten. Die kunnen het bedrijf een boete opleggen in het kader van de consumenten­bescherming.

Kroatische kuna’s omwisselen tegen euro’s

Bij postkantoren, commerciële banken en Fina (the Financial Agency)

Tot 31 december 2023 kunnen kunabankbiljetten en -munten alleen worden omgewisseld voor eurobankbiljetten en -munten bij postkantoren, commerciële banken en Fina. Per transactie kunnen maximaal 100 kunabankbiljetten en 100 kunamunten kosteloos worden omgewisseld. Voor het omwisselen van grotere aantallen bankbiljetten of munten kunnen commerciële banken een vergoeding in rekening brengen.

Bij Hrvatska narodna banka

Vanaf januari 2024 vindt de omwisseling via de nationale centrale bank van Kroatië plaats: bankbiljetten kunnen zonder tijdsbeperking worden omgewisseld en munten tot 31 december 2025. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bij andere nationale centrale banken van het eurogebied

    Andere nationale centrale banken van het eurogebied zullen kunabankbiljetten kosteloos, tegen de vaste wisselkoers, omwisselen van 1 januari tot en met 28 februari 2023. Per dag mag maximaal HRK 8.000 per partij/transactie worden omgewisseld.

Belangrijkste data van de overgang in een oogopslag
12 juli 2022

De EU-Raad gaat akkoord met de toetreding van Kroatië tot het eurogebied.

18 juli 2022

Het slaan van de Kroatische euromunten begint.

5 september 2022

Tot en met 31 december 2023 worden de prijzen in Kroatië zowel in kuna’s als in euro’s vermeld.

30 september 2022

Met alle commerciële banken in Kroatië worden bevoorradingsovereenkomsten getekend.

18 oktober 2022

Het overbrengen van eurobankbiljetten en euromunten van Hrvatska narodna banka naar de commerciële banken begint.

1 december 2022

Starterkits met euromunten zijn klaar om aan het publiek en bedrijven te worden aangeboden bij postkantoren, commerciële banken en Fina.

1 januari 2023

Invoering van de euro.

De eurobankbiljetten en euromunten komen in omloop en bankrekeningen in kuna’s worden omgezet naar euro’s.

Om de overgang te vergemakkelijken zijn beide valuta's (kuna en euro) twee weken lang naast elkaar in omloop en kunnen beide worden gebruikt voor betalingen.

De kosteloze omwisseling van kunabankbiljetten en -munten voor eurobankbiljetten en -munten begint.

15 januari 2023

De eurobankbiljetten en euromunten worden het enige wettig betaalmiddel.

31 december 2023

Deadline voor het omwisselen van kunabankbiljetten en munten bij banken, postkantoren en Fina.

1 januari 2024

Hrvatska narodna banka neemt de omwisseling van kunabankbiljetten en -munten over.

31 december 2025

Deadline voor het omwisselen van kunamunten bij Hrvatska narodna banka.

Geen deadline

Kunabankbiljetten kunnen zonder tijdsbeperking worden omgewisseld bij Hrvatska narodna banka.

Contact

Als u vragen hebt, kunt u telefonisch of persoonlijk contact opnemen met Hrvatska narodna banka aan het Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb of via het loket op Franje Račkog 5, 10002 Zagreb. Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Vóór januari 2024 is het niet mogelijk bij het loket van Hrvatska narodna banka kunabankbiljetten en -munten om te wisselen. Tot januari 2024 kunt u voor de omwisseling van kunabankbiljetten en -munten terecht bij commerciële banken, postkantoren en Fina. 

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Hoe treden landen toe tot het eurogebied?

Voldoen aan de economische en juridische convergentiecriteria is essentieel om tot het eurogebied toe te treden. Het toetredende land moet een houdbare prijsontwikkeling kunnen voorleggen en een gemiddelde inflatie die niet meer dan 1,5 procentpunt hoger ligt dan in de drie best presterende lidstaten. Het moet ook zijn nationale wetgeving afstemmen op het toepasselijke EU-recht.

Meer informatie over de vereisten

Voordelen van toetreding tot het eurogebied

Kroatië zal meer financiële zekerheid krijgen en de levensstandaard van de Kroaten zal verbeteren. Het land zal ook economisch voordeel halen uit nauwere financiële banden met andere eurolanden en de ECB.

Voordelen van invoering van de euro

Alle pagina's in dit deel