Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

Het Europees Fonds voor monetaire samenwerking (1973-1993)

Het Europees Fonds voor monetaire samenwerking (European Monetary Cooperation Fund – EMCF) werd in 1973 opgericht om de samenwerking tussen de lidstaten op weg naar de Economische en Monetaire Unie te intensiveren. Het opereerde vanuit Bazel, met administratieve en technische ondersteuning van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB).

Het hoofddoel van het EMCF was het geleidelijk versmallen van de bandbreedte waarbinnen de wisselkoersen van de communautaire valuta’s zich ten opzichte van elkaar bewogen (de zogenoemde 'monetaire slang'). Het bewaakte ook de valutamarktinterventies in communautaire valuta’s. Ten slotte was het EMCF verantwoordelijk voor het beheer van de kortlopende financiering en voor de verrekeningen tussen centrale banken, hetgeen resulteerde in een gezamenlijk reservebeleid.

Vanaf 1976 was het EMCF tevens verantwoordelijk voor het beheer van de communautaire leningen ter ondersteuning van de betalingsbalans van bepaalde lidstaten. Met de invoering van het Europees Monetair Stelsel en de European Currency Unit (ECU) voerde het vanaf 1979 alle taken uit met betrekking tot de creatie en het gebruik van ECU's en de rentevergoeding op ECU's.

De Raad van presidenten van het EMCF bestond uit de gouverneurs en presidenten van de centrale banken die deel uitmaakten van het Comité van presidenten, met daarbij een lid en mogelijk zelfs een plaatsvervangend lid afkomstig van de Europese Commissie. Na de eerste vergadering van de raad op 14 mei 1973 wees deze de Bank voor Internationale Betalingen aan als agent voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het EMCF in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen.

Het EMCF werd per 1 januari 1994 opgeheven, waarbij zijn taken door het Europees Monetair Instituut (EMI) werden overgenomen. De Bank voor Internationale Betalingen bleef als agent opereren tijdens een overgangsperiode tot 15 mei 1995.

Het archiefmateriaal van het EMCF is in papieren vorm en omvat 153 dozen met richtlijnen, besluiten en dossiers van vergaderingen van de Raad van presidenten, verslagen en kennisgevingen in verband met de rol van de Bank voor Internationale Betalingen als agent, evenals documentatie over de oprichting en de communautaire leningen voor Griekenland, Italië en Frankrijk. De documenten stammen hoofdzakelijk uit de periode 1973-2002 (met enkele documenten uit 1953, en ze zijn voornamelijk in het Engels, Frans en Duits gesteld.

EMCF 1 Status en organisatie
1953-1994 (vooral 1973-1992)

EMCF 1.1 Oprichting en statuut

Dit onderdeel betreft het juridisch en organisatorisch kader voor de oprichting en het opereren van het EMCF. Het heeft tevens betrekking op de vervanging van het EMCF door het Europees Monetair Instituut (EMI). Het bevat de door de Raad van presidenten overeengekomen besluiten en richtlijnen en de documenten van de Working Party on Staff Regulations of the EMCF (1973-1976).

Zoeken in het openbaar documentenregister
1966-2002 (vooral 1979-1995)

EMCF 1.2 Financieel beheer en financiële transacties

Dit onderdeel betreft de communautaire leningen aan Frankrijk (1983), Griekenland (1985, 1991) en Italië (1993), evenals kennisgevingen en maandelijkse enquêtes betreffende valuta-, goud- en andere transacties.

Zoeken in het openbaar documentenregister
EMCF 2 Vergaderingen en adviezen
1973-1993

EMCF 2.1 Vergaderingen van de Raad van presidenten en andere groepen

Dit onderdeel betreft de agenda's, notulen en hiermee samenhangende documentatie van de bijeenkomsten van de Raad van presidenten, die plaatsvonden tussen 14 mei 1973 en 14 december 1993; en van de vergaderingen van de Working Parties on Staff Regulations, die plaatsvonden tussen 21 september 1973 en 30 april 1976.

Zoeken in het openbaar documentenregister
1973-1995

EMCF 2.2 Verslagen van de agent en het EMCF

Dit onderdeel betreft wettelijk voorgeschreven rapportages met betrekking tot de activiteiten van het EMCF, evenals rapportages van de agent over de financiële transacties in verband met de kredietopname- en kredietverstrekkingstransacties van de EEG, en over de werkzaamheden van het EMCF.

Zoeken in het openbaar documentenregister

Alle pagina's in dit deel