Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het Europees Fonds voor monetaire samenwerking (1973-1993)

Het Europees Fonds voor monetaire samenwerking (European Monetary Cooperation Fund – EMCF) werd in 1973 opgericht om de samenwerking tussen de lidstaten op weg naar de Economische en Monetaire Unie te intensiveren. Het fonds opereerde vanuit Bazel, met administratieve en technische ondersteuning van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS).

Het hoofddoel van het EMCF was het bevorderen van de geleidelijke versmalling van de bandbreedtes waarbinnen de wisselkoersen van de verschillende communautaire valuta’s zich ten opzichte van elkaar bewogen (de zogenoemde ‘monetaire slang’). Het fonds bewaakte ook de valutamarktinterventies in communautaire valuta’s en was verantwoordelijk voor het beheer van de kortlopende financiering en voor de verrekeningen tussen centrale banken, wat leidde tot een gezamenlijk reservebeleid.

Vanaf 1976 was het EMCF ook verantwoordelijk voor het beheer van de communautaire leningen ter ondersteuning van de betalingsbalans van bepaalde lidstaten. Met de invoering van het Europees Monetair Stelsel en de European Currency Unit (ECU) voerde het EMCF vanaf 1979 alle taken uit met betrekking tot de creatie en het gebruik van ECU's en de rentevergoeding op ECU's.

De Raad van presidenten van het EMCF bestond uit de gouverneurs en presidenten van de centrale banken die lid waren van het Comité van presidenten plus een lid van de Europese Commissie. Na de eerste vergadering van de raad op 14 mei 1973 wees deze de BIS aan als agent voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het EMCF in overeenstemming met de relevante richtlijnen.

Het EMCF werd per 1 januari 1994 opgeheven, waarbij zijn taken door het Europees Monetair Instituut (EMI) werden overgenomen. De BIS bleef als agent opereren tijdens een overgangsperiode tot 15 mei 1995.

Het archief van het EMCF beslaat ongeveer 14 strekkende meter. Het archief omvat richtlijnen, besluiten en dossiers van vergaderingen van de Raad van presidenten, verslagen en kennisgevingen van de BIS in zijn rol als agent, en documentatie over de oprichting van het fonds en de communautaire leningen aan Griekenland, Italië en Frankrijk. De documenten stammen hoofdzakelijk uit de periode 1973-2002 (met enkele documenten uit 1953), en zijn voornamelijk in het Engels, Frans en Duits.

Blader door de inhoudsopgave hieronder om beschikbare digitale documenten te vinden.

EMCF 1 Status en organisatie
1953-1994 (vooral 1973-1992)

EMCF 1.1 Oprichting en statuut

Dit onderdeel betreft het juridisch en organisatorisch kader voor de oprichting en het opereren van het EMCF. Het heeft tevens betrekking op de vervanging van het EMCF door het Europees Monetair Instituut (EMI). Het bevat de door de Raad van presidenten overeengekomen besluiten en richtlijnen en de documenten van de Working Party on Staff Regulations of the EMCF (1973-1976).

1966-2002 (vooral 1979-1995)

EMCF 1.2 Financieel beheer en financiële transacties

Dit onderdeel betreft de communautaire leningen aan Frankrijk (1983), Griekenland (1985, 1991) en Italië (1993), evenals kennisgevingen en maandelijkse enquêtes betreffende valuta-, goud- en andere transacties.

EMCF 2 Vergaderingen en adviezen
1973-1993

EMCF 2.1 Vergaderingen van de Raad van presidenten en andere groepen

Dit onderdeel betreft de agenda's, notulen en hiermee samenhangende documentatie van bijeenkomsten van de Raad van presidenten, die plaatsvonden tussen 14 mei 1973 en 14 december 1993; en van de vergaderingen van de Working Parties on Staff Regulations, die plaatsvonden tussen 21 september 1973 en 30 april 1976.

1973-1995

EMCF 2.2 Verslagen van de agent en het EMCF

Dit onderdeel betreft wettelijk voorgeschreven rapportages met betrekking tot de activiteiten van het EMCF, evenals rapportages opgesteld door de agent over de financiële transacties in verband met de kredietopname- en kredietverstrekkingstransacties van de EEG, en over de werkzaamheden van het EMCF.

Wilt u meer weten over het EMCF? Bekijk dan de archiefinventaris of neem contact met ons op.

Alle pagina's in dit deel