Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Pentru cele mai recente informații, consultați versiunea în limba engleză a acestei pagini.

Fondul European de Cooperare Monetară (1973-1993)

Fondul European de Cooperare Monetară („FECOM” sau „Fondul”) a fost înființat în anul 1973 cu scopul de a spori cooperarea între statele membre în vederea realizării Uniunii Economice și Monetare. Acesta a funcționat de la Basel, Banca Reglementelor Internaționale (BRI) furnizându-i sprijinul administrativ și tehnic necesar.

Obiectivul principal al Fondului a fost asigurarea funcționării corespunzătoare a îngustării progresive a marjelor de fluctuație între monedele comunitare (așa-numitul „șarpe monetar”). De asemenea, acesta a monitorizat intervențiile pe piețele valutare în monedele Comunității. Totodată, Fondul a fost responsabil de administrarea finanțării pe termen scurt și de decontările între băncile centrale, ceea ce a condus la o politică concertată privind rezervele.

Din 1976, Fondul a primit, de asemenea, misiunea administrării împrumuturilor Comunității în vederea sprijinirii balanței de plăți a anumitor state membre. Din 1979, odată cu introducerea Sistemului Monetar European și a unității monetare europene (European Currency Unit – ECU), acesta a îndeplinit toate atribuțiile legate de crearea, utilizarea și remunerarea ECU.

Consiliul guvernatorilor Fondului era format din guvernatorii băncilor centrale care făceau parte din Comitetul guvernatorilor, la care se adăugau un membru și, posibil, chiar și un membru supleant din partea Comisiei Europene. În urma primei sale ședințe, care a avut loc la data de 14 mai 1973, Consiliul a desemnat Banca Reglementelor Internaționale drept agentul pentru efectuarea operațiunilor Fondului în concordanță cu directivele relevante.

Fondul a fost dizolvat la 1 ianuarie 1994, când rolurile sale au fost preluate de Institutul Monetar European (IME), în timp ce Banca Reglementelor Internaționale a continuat să acționeze ca agent pe o perioadă de tranziție încheiată la 15 mai 1995.

Evidențele Fondului sunt pe suport de hârtie și constau în 153 de cutii care conțin directive, decizii și dosare legate de ședințele Consiliului guvernatorilor, rapoarte și notificări privind rolul de agent al Băncii Reglementelor Internaționale, precum și documentație referitoare la înființare și la împrumuturile Comunității pentru Grecia, Italia și Franța. Documentele acoperă preponderent perioada 1973-2002 (cu unele copii de documente din 1953) și sunt, în cea mai mare parte, redactate în limbile engleză, franceză și germană.

FECOM 1 Statut și organizare
1953-1994 (în special, 1973-1992)

FECOM 1.1 Înființare și constituire

Această subsecțiune acoperă cadrul juridic și organizatoric utilizat pentru înființarea FECOM și pentru a contribui la funcționarea acestuia, precum și înlocuirea FECOM cu Institutul Monetar European (IME). Subsecțiunea include deciziile și directivele convenite de Consiliul guvernatorilor și evidențele Grupului de lucru pentru Statutul funcționarilor FECOM (1973-1976).

Căutare în Registrul public de documente
1966-2002 (în special, 1979-1995)

FECOM 1.2 Administrare și operațiuni financiare

Această subsecțiune include împrumuturi ale Comunității acordate Franței (1983), Greciei (1985, 1991) și Italiei (1993), precum și notificări și studii lunare privind operațiunile valutare și cele cu aur, alături de alte operațiuni.

Căutare în Registrul public de documente
FECOM 2 Ședințe și avize profesionale
1973-1993

FECOM 2.1 Ședințele Consiliului guvernatorilor și ale altor grupuri

Această subsecțiune acoperă calendarele, procesele-verbale și documentația conexă aferentă ședințelor Consiliului guvernatorilor din perioada 14 mai 1973-14 decembrie 1993, precum și ședințelor Grupurilor de lucru privind Statutul personalului, organizate între 21 septembrie 1973 și 30 aprilie 1976.

Căutare în Registrul public de documente
1973-1995

FECOM 2.2 Rapoarte ale agentului și ale FECOM

Această subsecțiune acoperă rapoartele statutare legate de activitățile FECOM și rapoartele redactate de agent cu privire la operațiunile financiare în legătură cu operațiunile de împrumut și creditare ale CEE, precum și cu privire la operațiunile FECOM.

Căutare în Registrul public de documente

Toate paginile din această secțiune