Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Fondul European de Cooperare Monetară (1973-1993)

Fondul European de Cooperare Monetară („FECOM” sau „Fondul”) a fost înființat în anul 1973 cu scopul de a spori cooperarea între statele membre în vederea realizării Uniunii Economice și Monetare. Acesta a funcționat de la Basel, Banca Reglementelor Internaționale (BRI) furnizând sprijin administrativ și tehnic esențial.

Obiectivul principal al FECOM a fost promovarea îngustării progresive a marjelor de fluctuație între diferitele monede comunitare prin intermediul „șarpelui monetar”. De asemenea, acesta a monitorizat intervențiile pe piețele valutare în monedele Comunității și a fost responsabil de administrarea finanțării și decontărilor pe termen scurt între băncile centrale, ceea ce a condus la o politică concertată privind rezervele.

Începând cu anul 1976, FECOM a fost, de asemenea, responsabil de administrarea împrumuturilor Comunității în vederea sprijinirii balanței de plăți a anumitor state membre. Din 1979, odată cu introducerea Sistemului Monetar European și a unității monetare europene (European Currency Unit – ECU), FECOM a îndeplinit toate atribuțiile legate de crearea, utilizarea și remunerarea ECU.

Consiliul guvernatorilor FECOM era format din guvernatorii băncilor centrale care făceau parte din Comitetul guvernatorilor, la care se adăuga un membru din partea Comisiei Europene. În urma primei sale ședințe, care a avut loc la data de 14 mai 1973, Consiliul a desemnat BRI drept agentul pentru efectuarea operațiunilor FECOM în concordanță cu directivele relevante.

FECOM a fost dizolvat la 1 ianuarie 1994, când rolurile sale au fost preluate de Institutul Monetar European (IME), în timp ce BRI a continuat să acționeze ca agent pe o perioadă de tranziție încheiată la 15 mai 1995.

Fondul arhivistic al FECOM constă în aproximativ 14 metri liniari de documente textuale. Acestea includ directive, decizii și dosare de la ședințele Consiliului guvernatorilor, rapoarte și notificări din partea BRI, în calitatea sa de agent, precum și documentație privind înființarea Fondului și împrumuturile Comunității pentru Grecia, Italia și Franța. Documentele acoperă preponderent perioada 1973-2002 (cu unele exemplare de documente din 1953) și sunt, în cea mai mare parte, redactate în limbile engleză, franceză și germană.

Consultă conținutul de mai jos pentru a găsi documente disponibile în format digital.

FECOM 1 Statut și organizare
1953-1994 (în special, 1973-1992)

FECOM 1.1 Înființare și constituire

Această subsecțiune acoperă cadrul juridic și organizatoric utilizat pentru a înființa FECOM și pentru a contribui la funcționarea acestuia, precum și înlocuirea FECOM cu Institutul Monetar European (IME). Subsecțiunea include deciziile și directivele convenite de Consiliul guvernatorilor și evidențele Grupului de lucru pentru Statutul funcționarilor FECOM (1973-1976).

1966-2002 (în special 1979-1995)

FECOM 1.2 Administrare și operațiuni financiare

Această subsecțiune include împrumuturi ale Comunității acordate Franței (1983), Greciei (1985, 1991) și Italiei (1993), precum și notificări și studii lunare privind operațiunile valutare și cele cu aur, alături de alte operațiuni.

FECOM 2 Ședințe și avize profesionale
1973-1993

FECOM 2.1 Ședințele Consiliului guvernatorilor și ale altor grupuri

Această subsecțiune acoperă calendarele, procesele-verbale și documentația conexă aferentă ședințelor Consiliului guvernatorilor din perioada 14 mai 1973-14 decembrie 1993, precum și ședințelor Grupului de lucru pentru Statutul funcționarilor organizate între 21 septembrie 1973 și 30 aprilie 1976.

1973-1995

FECOM 2.2 Rapoarte ale agentului și ale FECOM

Această subsecțiune acoperă rapoartele statutare legate de activitățile FECOM, precum și rapoartele elaborate de agent cu privire la operațiunile financiare în legătură cu operațiunile de împrumut și creditare ale CEE, precum și cu privire la operațiunile FECOM.

Te interesează să afli mai multe despre FECOM? Consultă inventarul arhivistic sau contactează-ne.

Toate paginile din această secțiune